Ogłoszenia

Aktualności

Konferencje


WIHE wspiera akcję "Młody Obudź się"

Zbieramy nakrętki dla Michała Włodarskiego "Młodego"

Michał ma 26 lat i zatruł się tlenkiem węgla w łazience podczas kąpieli. Zapadł w śpiączkę. Lekarze stwierdzili stan krytyczny. Po tygodniu przebywania w śpiączce obudził się i powiedział mamie i lekarzom, że wiedział co się wokół niego działo, wszystko słyszał, ale nie mógł poruszyć ciałem. Gdy już wydawało się, że ta historia znajdzie swój szczęśliwy finał, "Młody" ponownie zapadł w śpiączkę.

Czw. 2017-02-23 11:55
Więcej ...

prof. Leszek Lisowski - notka biograficzna

Kierownik Pracowni Transfekcji Komórkowych

Współpracę z WIHE rozpoczął w 2017r. w ramach projektu "Kościuszko" jako kierownik Pracowni Transfekcji Komórkowych w Puławach. Karierę naukową w biologii rozpoczął w USA na Uniwersytecie Bridgeport (Bridgeport, USA). Następnie ukończył pracę doktorską na Uniwersytecie Cornell (Weill Graduate School of Medical Sciences, Nowy Jork, USA). Swoje zainteresowania badawcze skupił na wektorach wirusowych (opartych na lentiwirusach, VSV, wirusach wścieklizny, retrowirusach, adenowirusach i AAV) i ich zastosowaniu w terapii genowej.

Wt. 2017-02-14 23:03
Więcej ...

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 24 lutego

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii.

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@wihe.waw.pl.

Nd. 2017-01-29 17:45

24 luty 2017

kadry@wihe.waw.pl

Więcej ...

V Konferencja Naukowa EpiMilitaris 2017

Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń 3-5 kwietnia 2017 r. „ZAMEK RYN” w Rynie.

Celem Konferencji jest wymiana i poszerzenie wiedzy dotyczącej działań podejmowanych w celu sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej przez medyczne służby mundurowe we współpracy z cywilnymi, w związku z wystąpieniem określonego zagrożenia, zarówno naturalnego jak i spowodowanego działalnością człowieka.

Czw. 2017-02-09 12:15
Ryn, Zamek
3-5.04.2017 r.

www.cresz.wp.mil.pl
Agenda
Więcej ...

X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.

Higiena żywaności i żywienia podstawą zdrowia: „Uwarunkowania biomedyczne, technologiczne i ekonomiczne”

Konferencja zorganizowana zostanie w dniach 12–15 września 2017 roku, w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W trakcie Konferencji chcielibyśmy kontynuować promocję młodych naukowców (do 30 roku życia), którzy zaprezentują wyniki swoich prac badawczych podczas specjalnej sesji młodych naukowców. Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone.

Czw. 2017-02-09 11:43
Biała Podlaska
12-15.09.2017 r.


Agenda
Więcej ...

Narodowy Program Zdrowia 2016-2020

Wydłużenie życia, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia.

WIHiE pod koniec 2016 roku rozpoczął działania na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczeństwa w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 -2020. Instytut realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego ukierunkowane na poprawę stanu zdrowia i warunków służby i pracy personelu Sił Zbrojnych RP.

Śr. 2017-02-15 16:15

2016 - 2020
Więcej ...

Kim jesteśmy

WIHE jest unikalnym w skali MON i kraju instytutem badawczym merytorycznie, kadrowo i organizacyjnie przygotowanym do prowadzenia na rzecz resortu Obrony Narodowej oraz innych instytucji państwowych działalności badawczej, zapobiegawczej, szkoleniowej i usługowej w zakresie skutków zdrowotnych i sposobów przeciwdziałania chorobom wywołanym bronią masowego razenia.

Więcej informacji »

Misja

Misją Instytutu jest prowadzenie dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz bezpieczeństwa państwa badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych, działalności profilaktycznej, diagnostycznej, usługowej, szkoleniowej i informacyjnej w zakresie higieny, epidemiologii, mikrobiologii, radiobiologii i ochrony radiologicznej, farmakologii, toksykologii i weterynarii wojskowej.


Zadania

WIHiE wykonuje specjalistyczne zadania badawczo-rozwojowe na rzecz Ministra Obrony Narodowej oraz realizuje prace naukowo-badawcze w ramach umów z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowanych z dotacji statutowej. Instytut wykonuje także zadania referencyjne, ekspertyzowe i usługowe.Usługi

WIHiE dysponuje autorsko opracowanymi wytycznymi i metodami do oceny sanitarnej gleby/piasku pod kątem obecności pasożytów. Prowadzimy badania promieniowania elektromagnetycznego w zakresie akredytacji i poza akredytacją.Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu Ochrony Radiologicznej, Epidemiologii, Kursy Wakcynologicze, itp.. Dysponujemy aulą mogącą pomieścić 200 osob oraz salą szkoleniową o pojemności do 24 osob.Laboratoria

Dysponujemy laboratorium trzeciej klasy bezpieczeństwa biologicznego (BSL-3) wyposażonym w nowoczesny sprzęt. Obecnie w Polsce są tylko 2 laboratoria o tak wysokim poziomie bezpieczeństwa.Akredytacje

Posiadamy wiele patentów i akredytacji w dziedzinie toksykologii, epidemiologii i metrologii promieniowania elektromagnetycznego gwarantujące najwyższą jakość prowadzonych usług.


Patent 1