Szkolenia

Kursy specjalizacyjne w dziedzinie epidemiologii


Obecnie nie prowadzimy naboru na kursy

Proszę sprawdzać tą stronę co 2 tygodnie lub zostawić swój e-mail organizatorom kursu aby przesłały informację zwrotną gdy kolejna edycja kursu będzie zaplanowana.


Kontakt:


Organizator
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
Samodzielna Pracownia Epidemiologii
 
Kierownik naukowy
dr hab. Jerzy Bzdęga prof. nadzw.
 
Osoba kontaktowa
mjr dr Leszek Kubiak
261 853 126
lkubiak@wihe.waw.pl