Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej


Adres do korespondencji:

Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa
 
Lokalizacja
Szpital WIM, budynek 18 (L) IIIp.
ul. Szaserów 128,
04-141 Warszawa

Dane kontaktowe pracownikówKierownik

prof. dr hab. n. farm. Paweł Bartosz SZYMAŃSKI

Pracownia Radiobiologii
 
261 818 518

Profesor Wizytujący

dr hab. Antoni Więdłocha


dr Aneta CHEDA

specjalista epidemiolog, inspektor Ochrony Radiologicznej – uprawnienia typu IOR-3 i R
Pracownia Radiobiologii
 
261 816 135, 261 816 104
aneta.cheda@wihe.pl

dr Ewa M. NOWOSIELSKA

specjalista epidemiolog, inspektor Ochrony Radiologicznej – uprawnienia typu IOR-3 i R
Pracownia Radiobiologii
 
261 816 104, 261 816 135
ewa.nowosielska@wihe.pl

Małgorzata JĘDRASZCZAK

Pracownia Radiobiologii
 
261 816 135, 261 816 104
malgorzata.jedraszczak@wihe.pl

Agata Zorika JANECZKO

Pracownia Radiobiologii - Sekretariat
 
261 818 518
agata.janeczko@wihe.pl

Agata KWIATKOWSKA

Zespół Ochrony Radiologicznej
 
261 816 135, 261 816 143
agata.kwiatkowska@wihe.pl