Konferencje

V Konferencja Naukowa EpiMilitaris 2017


Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń

3-5 kwietnia 2017 r. „ZAMEK RYN” w RynieOrganizatorzy Konferencji:

Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP
Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych,
Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskego - Collegium Medicum
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie

Cel Konferencji:

Wymiana i poszerzenie wiedzy dotyczącej działań podejmowanych w celu sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej przez medyczne służby mundurowe we współpracy z cywilnymi, w związku z wystąpieniem określonego zagrożenia, zarówno naturalnego jak i spowodowanego działalnością człowieka. Tematyka dotyczy szerokiego zakresu działań podejmowanych w całym procesie reagowania na zagrożenie: przygotowania i profilaktyki, czynności w czasie zdarzenia ale również po jego wystąpieniu.

W tym roku w programie:

 • Wykłady i doniesienia naukowe.
 • Część warsztatowa z praktycznymi pokazami działań ratowniczych po zdarzeniu z użyciem czynników toksycznych.
 • Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Zagadnienia konferencyjne:

 1. Doskonalenie medycyny pola walki w tym działań podejmowanych w zakresie zwalczania zdarzeń wywołanych zastosowaniem broni CBRN.
 2. Przygotowanie szpitali na zagrożenia CBRN.
 3. Szpitale wobec współczesnych zagrożeń zdrowotnych.
 4. Identyfikacja zagrożeń. Procedury, metody, nowe rozwiązania w odniesieniu do różnych rodzajów zagrożeń.
 5. Akcja ratownicza. Koordynacja i nadzór nad organizacją i jej przebiegiem. Ewakuacja medyczna.
 6. Współpraca mundurowych i cywilnych instytucji w zakresie prowadzenia nadzoru i rozpoznania epidemiologicznego.
 7. Psychologiczne aspekty akcji ratowniczej. Czy tylko PTSD?
 8. Zastosowanie nowych technologii w organizacji współdziałania i wymiany informacji służb ratowniczych.
 9. Współczesne zabezpieczenie służb medycznych i mundurowych zaangażowanych w zwalczenie współczesnych zagrożeń sytuacji kryzysowych i skutków użycia BMR.

Zapraszam na stronę internetową www.cresz.wp.mil.pl, gdzie będą zamieszczane aktualne informacje.


Dodatkowe informacje:
www
www.cresz.wp.mil.pl
png
Agenda


Opublikowano: Czw. 2017-02-09