Konferencje

18. Konferencja

„Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii – DIAGMOL 2017”

25 listopada 2017 roku, Aula Kryształowa SGGW w Warszawie


Szanowni Państwo,

W dniu 25 listopada 2017 r., w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie odbędzie się 18. Konferencja Naukowa DIAGMOL 2017 „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii”. Konferencję organizuje Katedra Nauk Przedklinicznych we współpracy z Samodzielną Pracownią Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz z Sekcją Fizjologii i Patologii Konia, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Podczas tegorocznej konferencji, będziecie mieli Państwo możliwość wzięcia udziału w wykładach plenarnych, prezentujących współczesne zagadnienia z zakresu wirusologii, transplantologii, a także lekooporności. W ramach wykładów zostaną omówione zasady i wykorzystanie technik sekwencjonowania nowej generacji w badaniach zakażeń wirusowych. Problemy związane ze wzrastającą lekoopornością bakterii spowodowały poszukiwanie nowych ścieżek terapeutycznych. Będziecie Państwo mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w fagoterapii. W ostatnich latach uwaga naukowców skupiona jest na relacjach organizm wyższy – drobnoustroje. Szczególnie ważne jest to u ludzi i zwierząt z niedoborami immunologicznymi. W trakcie spotkania zostanie przedstawiona rola mikrobiomu jelitowego i przeszczepiania flory jelitowej w hematologii i transplantacjach komórek krwiotwórczych.

Podobnie jak w latach poprzednich, młodzi naukowcy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych. Serdecznie zapraszam Państwa do nadsyłania prac, które zostaną opublikowane w książce konferencyjnej.

Termin nadsyłania prac został przedłużony do 20 października b.r. Prace należy przesyłać na adres knp@sggw.pl. Wymagania redakcyjne dotyczące prac publikowanych w książce konferencyjnej:

Autorów prac prosimy również o przygotowanie na konferencję plakatów w języku angielskim (max. wym.: szer. 80 cm x wys. 100 cm).

Zgłoszenia na DIAGMOL 2017 (zarówno bierne jak i czynne uczestnictwo) prosimy przesyłać na adres knp@sggw.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

imię i nazwisko, tytuł/stanowisko, instytucja/firma, dokładny adres pocztowy, telefon, e-mail oraz, w przypadku uczestnictwa czynnego, tytuł proponowanej pracy do opublikowania w książce konferencyjnej.

Konto księgowe konferencji:

24 1240 6003 1111 0000 4947 5863
z dopiskiem subkonto 507-20-023400-P00119-99
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

W celu wystawienia przez naszą księgowość faktury prosimy o wypełnienie i odesłanie jako załącznika skanu formularza „Dane do rejestracji uczestnika”, oraz przesłanie faxem lub mailem kopii potwierdzenia dowodu wpłaty na konto konferencji.

Program konferencji ukaże się na stronie internetowej http://diagmol2017.sggw.pl oraz zostanie rozesłany drogą elektroniczną we wrześniu b.r.

Podobnie jak w latach poprzednich będzie możliwość uzyskania punktów edukacyjnych nadawanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych dla diagnostów laboratoryjnych uczestniczących w wydarzeniu.


Załączniki

Wymagania redakcyjne prac do opublikowania w książce konferencyjnej (3 wzory), formularz „dane do rejestracji uczestnika”.

png
Wzór 1 Review (PDF)
 
png
Wzór 2 Original paper (PDF)
 
png
Wzór 3 Abstract (PDF)
 
doc
Dane do rejestracji uczestnika (WORD) )
 
Z wyrazami szacunku,
Dr Małgorzata Gieryńska
Przewodnicząca komitetu organizacyjnego

Sekretariat konferencji:

Pani Mirosława Sibiak,
tel./fax: 22 59 360 66;
e-mail: knp@sggw.pl, miroslawa_sibiak@sggw.pl.
mgr inż. Anna Popis,
tel.: 22 59 360 27;
e-mail: knp@sggw.pl, anna_popis@sggw.pl

Powrót