Konferencje


III Zjazd Naukowy PTBMed i XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej


Wielce Szanowni Państwo!

Konferencja Jurata

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na III Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej oraz XII Konferencję Naukowo-Szkoleniową Sekcji Immunomodulacji i Immunotoksykologii Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, która odbędzie się w Juracie w dniach: 20-24.09.2017 roku. Tegoroczna konferencja jest kolejnym spotkaniem najwybitniejszych polskich i zagranicznych naukowców. Jej głównym zadaniem jest promowanie osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk naukowych, klinicznych oraz diagnostycznych z różnych obszarów i dziedzin nauki na rzecz rozwoju dyscypliny wiedzy, jaką jest biologia medyczna.

W tym roku nasze spotkanie odbywać się będzie pod hasłem: „Biologia-Medycyna-Terapia”. Realizując to motto dołożymy wszelkich starań, by mogli się Państwo spotkać z ludźmi, którzy rzeczywiście tworzą współczesną i przyszłą medycynę. Będą to uznani w kraju i na świecie pionierzy i liderzy swoich dziedzin, którzy przedstawią obecny stan wiedzy oraz wyzwania na przyszłość. Wzorem ubiegłych lat nie tylko będziecie Państwo mogli posłuchać ciekawych wykładów, ale także porozmawiać i nawiązać kontakty naukowe w sprzyjającej i ciepłej atmosferze. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. MARIA SIEMIONOW, Director of Microsurgery Research, University of Illinois at Chicago USA. Licząc na Państwa życzliwość, z wyrazami szacunku i poważania

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Jacek Malejczyk, Prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki


Organizator :
Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej
oraz  
Sekcja Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doswiadczalnej i Klinicznej
 
Współorganizatorzy :
Wojskowy Instytut Medyczny
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Komitet Organizacyjny :
mgr Ewa Szczucińska
dr Sławomir Lewicki
mgr inż Edyta Kaczorek
Iwona Błażejewska
lek. wet. Patrycja Schulz

Koszty uczestnictwa w konferencji


Uczestnik Standardowy :

do 30 czerwca 2017 r.
700 PLN
do 31 sierpnia 2017 r.
800 PLN

Członkowie PTBMed lub PTIDiK :

do 30 czerwca 2017 r.
550 PLN
do 31 sierpnia 2017 r.
650 PLN

Studenci i doktoranci :

do 30 czerwca 2017 r.
200 PLN
do 31 sierpnia 2017 r.
300 PLN

Osoby Towarzyszące :

do 30 czerwca 2017 r.
300 PLN
do 31 sierpnia 2017 r.
400 PLN

Ceny nie dotyczą zakwatrowania!

Opłata konferencyjna - dane do przelewu


30 czerwca 2017 r.
niższa opłata
31 sierpnia 2017 r.
wyższa opłata
 
Bank :
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA.
Nr konta :
68 1020 1042 0000 8102 0312 3098
Nazwa odbiorcy :
POLSKIE TOWARZYSTWO BIOLOGII MEDYCZNEJ
Tytuł przelewu :
proszę podać: Imię i Nazwisko uczestnika, III zjazd Jurata 2017
 
Uwaga !
W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji organizatorzy zwracają w całości koszt opłaty konferencyjnej do dnia 31.08.2017 r. Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.

Strona WWW poświęcona konferencji: wimcon.wim.mil.pl/biologia-medycyna