Zapraszamy do wzięcia udziału w VIII Konferencji

„Niebezpieczne zoonozy-toksokaroza, toksoplazmoza, echinokokoza”

która odbędzie się 17 października 2018 r. w Warszawie

(w siedzibie WIHE – ul. Kozielska 4, Warszawa)Uwaga!

Zgłoszenie udziału w Konferencji zostało przedłużone do dnia 20 sierpnia 2018 r.W ramach konferencji proponujemy następujące tematy:

  1. Epidemiologia i diagnostyka chorób odzwierzęcych u ludzi (toksokaroza, toksoplamoza, bąblowica jedno - i wielojamowa).
  2. Inwazje pasożytów z rodzajów: Toxocara, Toxoplasma i Echinococcus, u zwierząt.
  3. Środowisko jako źródło form inwazyjnych pasożytów.
  4. Nowe metody diagnostyczne stosowane w badaniach żywicieli i środowiska.

Możliwe jest również nadsyłanie doniesień poświęconych innym niż wymienione chorobom odzwierzęcym, które po zatwierdzeniu zostaną umieszczone w sesji Varia.


Terminarz

  1. Zgłoszenie udziału w Konferencji na oddzielnym, załączonym do II Komunikatu załączniku 1 do dnia 20.08.2018 r.
  2. Przesłanie doniesień konferencyjnych i referatów do dnia 31.08.2018 r.
  3. Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 14.09.2018 r. i przesłać skan lub pdf potwierdzenia przelewu wraz z załącznikiem 2 znajdującym się w II Komunikacie.

Komunikat II

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji proszone są o zapoznanie się
z Komunikatem II

Serdecznie zapraszamy


Organizatorzy:

dr Anna Borecka
Samodzielna Pracownia Parazytologii WIHiE

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego,
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa

tel. 261 853 055, e-mail: aborecka@wihe.waw.pl


Mapa dojazdu (Google) Mapka do wydrukowania (PDF)


Opublikowano: Powrót do listy konferencji