Dwusemestralne Niestacjonarne Studia Podyplomowe

„HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA W PROFILAKTYCE ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA PRACY I SŁUŻBY”Szanowni Państwo,

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie uruchamia I edycję studiów podyplomowych „HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA W PROFILAKTYCE ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA PRACY I SŁUŻBY”.


Opis studiów

Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem tzn. posiadających dyplom ukończenia jednolitych 5 letnich studiów magisterskich lub studiów II stopnia. Studia kierowane są do lekarzy, pielęgniarek, chemików, biologów, specjalistów zdrowia publicznego, dietetyków i technologów żywności, analityków medycznych oraz innych po uzyskaniu zgody kierownika studiów, a przede wszystkim pracowników SANEPID-u ze szczególnym uwzględnieniem pracowników pionu sanitarno-epidemiologicznego służb mundurowych, chcących poszerzyć swoje kompetencje oraz uzyskać awans zawodowy.

Główne zagadnienia, zawarte w programie kształcenia, obejmują: podstawy fizjologii pracy, higienę pracy, higienę komunalną, higienę żywności i żywienia, epidemiologię ogólną, epidemiologię i profilaktykę chorób zakaźnych i niezakaźnych, higienę i epidemiologię wojskową z uwzględnieniem specyfiki służb mundurowych, prawo administracyjne w praktyce inspekcji sanitarnej oraz kontrolę i postępowanie administracyjne w inspekcji sanitarnej.

Ukończenie studiów podyplomowych z higieny i epidemiologii w profilaktyce zagrożeń środowiska pracy i służby daje absolwentowi gwarancję posiadania wiedzy umożliwiającej ocenę wpływu warunków środowiska pracy i służby na zdrowie, prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego będącego podstawą profesjonalnego opracowania ogniska epidemicznego, prowadzenie nadzoru epidemiologicznego oraz prowadzenie badań epidemiologicznych.

Ogólna liczba zajęć dydaktycznych wynosi 200 godzin.
Zajęcia trwają dwa semestry (pierwszy semestr od lutego 2020 roku do czerwca 2020 roku, drugi semestr od października 2020 roku do lutego 2021 roku) realizowane będą w trybie weekendowym.

Kształcenie na studiach podyplomowych jest odpłatne. Koszt studiów wynosi 8000 zł (płatne w 2 ratach - 4000 za semestr), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają absolwenci szkół medycznych, przyrodniczych i kierunków związanych z bezpieczeństwem narodowym.


Serdecznie zapraszamy


Wszelkich informacji udziela:

dr hab. Jerzy Bertrandt
Zastępca Dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii ds. Naukowych

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego,
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa

tel. 261 853 101, e-mail: jerzy.bertrandt@wihe.pl


Mapa dojazdu (Google)


Opublikowano: Powrót do listy konferencji