Lista kursów

Szkolenie

Czynniki rakotwórcze


Tytuł :

Narażenie na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym i mutagennym na stanowiskach pracy i służby w Siłach Zbrojnych RP

 
Charakter kursu :
Szkolenie przeznaczone dla służb BHP, inspektorów WOMP i lekarzy nadzorujących miejsca służby (pracy) w jednostkach wojskowych pod kątem narażenia na czynniki rakotwórcze i mutagenne
 
Termin :
29 wrzesień 2022 r. godz. 9.00
 
Miejsce kursu :
kurs online, platforma e-lerning
 
Organizator :
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4 Samodzielna Pracownia Epidemiologii
 
Kierownik kursu :
dr n. med. Magdalena Zawadzka
magdalena.zawadzka@wihe.pl
 
Koszt kursu :
BEZPŁATNY (Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia)
 
Załączniki :
Formularz Zgłoszeniowy (pdf)