Lista kursów

Kursy Specjalizacyjne w Dziedzinie Epidemiologii


Tytuł :

Nowe zastosowania epidemiologii (epidemiologia genetyczna i molekularna)

 
Nr CMKP kursu :
 
Charakter kursu :
Kursy dla osób specjalizujących się w dziedzinie epidemiologii
Termin :
23.09.2022 r. i 26.09.2022 r. od godz. 09.00
 
Miejsce kursu :
kurs online, platforma e-lerning
 
Kierownik naukowy :
dr n. med. Magdalena Zawadzka
 
Osoba do kontaktu :
dr n. med. Magdalena Zawadzka
magdalena.zawadzka@wihe.pl
 
Koszt kursu :
400
 
Załączniki :
Formularz Zgłoszeniowy (pdf)
Dane do faktury (pdf)

Opłaty

Odbiorca :
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
Bank :
Pekao S.A
Nr. konta :
44 1240 6247 1111 0000 4975 3509
Tytuł przelewu :
Nowe zastosowania epidemiologii (epidemiologia genetyczna i molekularna), imię i nazwisko uczestnika