Lista kursów

Kursy Specjalizacyjne w Dziedzinie Epidemiologii


Tytuł :

Ocena stanu zdrowia populacji

 
Nr CMKP kursu :
-
 
Charakter kursu :
Kursy dla osób specjalizujących się w dziedzinie epidemiologii
Termin stacjonarnie :
23-24.09.2021 od godz. 09.00
Termin online :
27.09.2021 od godz. 09.00
 
Miejsce kursu :
stacjonarnie (aula), Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
 
Kierownik naukowy :
dr n. med. Magdalena Zawadzka
 
Osoba do kontaktu :
dr n. med. Magdalena Zawadzka
:
magdalena.zawadzka@wihe.pl
 
Koszt kursu :
600
 
Załączniki :
Formularz Zgłoszenia (docx)
Dane do faktury (docx)

Opłaty

Odbiorca :
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
Bank :
Pekao S.A
Nr. konta :
44 1240 6247 1111 0000 4975 3509
Tytuł przelewu :
Ocena stanu zdrowia populacji, imię i nazwisko uczestnika