Lista kursów

Kursy Specjalizacyjne w Dziedzinie Epidemiologii


Tytuł :

Podstawy biologii medycznej

 
Nr CMKP kursu :
06-001/1-01-019-2020
 
Charakter kursu :
Kursy dla osób specjalizujących się w dziedzinie epidemiologii
Termin :
24-27.11.2020r. godz. 8.30
 
Miejsce kursu :
kurs online, platforma e-lerning
 
Kierownik naukowy :
dr n. biol. Aneta Cheda
 
Osoba do kontaktu :
dr n. med. Magdalena Zawadzka
magdalena.zawadzka@wihe.pl
 
Koszt kursu :
400
 
Załączniki :
Formularz Zgłoszeniowy (pdf)
Dane do faktury (pdf)

Opłaty

Odbiorca :
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
Bank :
Pekao S.A
Nr. konta :
44 1240 6247 1111 0000 4975 3509
Tytuł przelewu :
Podstawy biologii medycznej, imię i nazwisko uczestnika