Lista kursów

KURS
WAKCYNOLOGIA PRAKTYCZNA


Tytuł : WAKCYNOLOGIA PRAKTYCZNA   „Szczepienia ochronne w teorii i praktyce – aktualny stan wiedzy
Charakterystyka kursu : Kurs doskonalący dla lekarzy oraz innych zawodów medycznych
Termin : 08.11.2023 r. godz.: 9.00-17.00
Miejsce : kurs online w czasie rzeczywistym, platforma szkoleniowa WIHE
Kierownik naukowy : dr n. med. Magdalena Zawadzka
Osoba do kontaktu : dr n.med. Magdalena Zawadzka
magdalena.zawadzka@wihe.pl
tel: 261 853 205/603 856 011
Cena kursu : 600,00 zł

Załączniki :
1. Harmonogram kursu
 
2. Formularz zgłoszenia
 
3. Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy – proszę uzupełnić, własnoręcznie podpisać i przesłać na adres: wakcynologia@wihe.pl

Zgłoszenia na kurs należy przesyłać do 02 listopada 2023 r.

Opłaty

Odbiorca :
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
Bank :
Pekao S.A
Nr. konta :
44 1240 6247 1111 0000 4975 3509
Tytuł przelewu :
Wakcynologia praktyczna, imię i nazwisko uczestnika