Ogłoszenia - Komunikaty - Informacje


Obrona pracy doktorskiej Łukasza Szymańskiego


Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii oraz Przewodniczący Rady Naukowej WIHE serdecznie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Szymańskiego w dniu 12 kwietnia 2017 roku (środa) o godz. 11.00 w auli wykładowej Instytutu przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie.


Temat rozprawy:
„Wpływ pola elektromagnetycznego na ekspresję cytokin immunoregulacyjnych i receptorów szlaku śmierci Fas/FasL w atopowym zapaleniu skóry”
 
Dziedzina:
Nauki medyczne
Dyscyplina:
Biologia Medyczna
 
Promotor:
dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz-Szymczak
Promotor pomocniczy:
dr n. wet. Sławomir Lewicki
 
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Anna Stasiak-Barmuta, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
png
Zaproszenie

Opublikowano: Śr. 2017-03-22 11:05