Ogłoszenia - Komunikaty - Informacje


Spotkanie edukacyjne z młodzieżą z serii „Świat pasożytów”


W dniu 4.04.2017 dr Anna Borecka z Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHE zorganizowała, dla młodzieży z klasy pierwszej o profilu biologiczno-chemicznym z XXIV LO im. C.K. Norwida z Warszawy, cykl trzech wykładów pod wspólnym tytułem „Świat pasożytów”.

Podczas pierwszego wykładu młodzież została zapoznana z podstawowymi pojęciami z zakresu parazytologii. Drugi wykład poświęcony był kleszczom i ważnym chorobom przenoszonym przez kleszcze - boreliozie i kleszczowemu zapaleniu mózgu oraz metodom profilaktycznym stosowanym w celu ograniczenia chorób transmisyjnych wśród ludzi i zwierząt. Ostatni wykład dotyczył metod biologii molekularnej stosowanych w celach naukowych oraz diagnostycznych, i był wstępem merytorycznym do wizyty uczniów w laboratoriach mieszczących się na drugim piętrze budynku przy ul. Kozielskiej 4.

Zarówno wychowawca Pan Dariusz Masny jak i młodzież bardzo pozytywnie ocenili edukacyjną inicjatywę pracowników naukowych WIHE .


Opublikowano: PON. 2017-04-10