Ogłoszenia - Komunikaty - Informacje


Uroczyste pożegananie odchodzącego na emeryturę
Profesora Michała Bartoszcze


W dniu 30 maja 2017 r. w Puławach odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na zasłużoną emeryturę profesora Andrzeja Michała Bartoszcze. Dyrektor płk dr n. biol. Robert Zdanowski wyraził podziękowanie za wieloletnią pracę oraz trud włożony w rozwój Instytutu (w tym samego Ośrodka), jednocześnie zapewniając o chęci dalszej współpracy i woli korzystania z rad tak doświadczonego pracownika naukowego.

Na uroczystości byli obecni pracownicy ODiZZB, przedstawiciele Dyrekcji oraz Rady Naukowej WIHiE.

Notka biograficzna

prof. dr hab. n. wet. Bartoszcze Michał Andrzej


ur. :
17.07.1941, Bełżyce
 
Dziedzina :
dz. nauk weterynaryjnych
Dyscyplina :
nauki weterynaryjne
Specjalności :
mikrobiologia
wirusologia
epizootiologia
epidemiologia
 
Miejsce pracy :
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych, ul. Lubelska 2, Puławy - wicedyrektor, kierownik Ośrodka - prof.
 
Studia :
WSR Lublin, 1966
dr :
ART w Olsztynie 1974
dr hab. :
ART w Olsztynie 1982
prof. (tyt.) :
2007
 
Publikacje :
200
Książki. :
2, 8 rozdziałów
Patenty :
4
Wypromowanych dr :
5
 
Stanowiska :
kierownik Zakładu Epizootiologii i Mikrobiologii WONWet 1976-1985
kierownik Laboratorium UNEF na Bliskim Wschodzie 1975
komendant WONBSWet 1985-1989
z-ca komendanta WIHiE 1989-2002
z-ca dyrektora WIHiE 2002-2011
czł. Zespołu Konsultacyjnego ds. Oceny Zagrożeń Biologicznych przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego od 2003
ekspert Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego 2011-2014
prof. nzw. od 1997
prof. zw. od 2007
 
Wyróżnienia :
Wyróżnienie zesp. Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN - 1980
Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej - 1979
Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Nauk Wet. - 1998
Medal PTM - 2001
Medal in the Service of Peace ONZ - 1975
In The Service of Peace Nobel Prize 1988 (Medal numberr 735) - 2014
Dyplom Uznania Dowódcy UNEF na Bliskim Wschodzie - 1975
Krzyż Kawalerski i Oficerski OOP - 2002
Dyplom Odznaczenia Honorowego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych - 2014
 
Organizacje :
Polskie Towarzystwo Mikrobiologiczne - czł. od 1971, przew. Oddziału; Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych - czł. od 1972
American Academy on Veterinary Disaster Medicine - czł. od 2001
 
Inne :
Czł. Editorial Board: J. med CBR MiL Pharm. and Medicine, Annals of Agricultural and Ennvironmental Medicine
Ekspert od spraw zwalczania bioterroryzmu, problematyka chorób szczególnie niebezpiecznych, diagnostyka, profilaktyka, zwalczanie
Inicjator Polsko-Amerykańskie Współpracy Naukowej w dziedzinie ochrony przed zagrożeniami biologicznymi
Współorganizator pierwszego w Polsce Laboratorium BSL-3
Główny pomysłodawca systemu obrony przed bronią biologiczną w Siłach Zbrojnych RP
Ko-dyrektor pierwszych w Polsce Warsztatów Zaawansowanych Technologii Diagnostycznych NATO
 
Hobby :
dżudo
jazda konna
 
tel. :
815 519 801
e-mail. :
mabarto@mx.within.pl

Opublikowano: Pn. 2017-06-05