Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie / Dział Wsparcia Badań / Konkursy krajowe

Marszałek Województwa Mazowieckiego

IX EDYCJA KONKURSU INNOWATOR MAZOWSZA

Zapraszamy młodych naukowców i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, którzy mogą pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami bądź nowymi technologicznie produktami do wzięcia udziału w rywalizacji o nagrody ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Partnerów Konkursu.


Konkurs adresowany jest do młodych twórczo myślących, kreatywnych naukowców, w wieku do 39 lat, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat, których prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej.


Dla laureatów konkursu w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec
przewidziane są następujące nagrody:

I miejsce: 15.000 zł brutto
II miejsce: 12.500 zł brutto
III miejsce: 10.000 zł brutto


Termin składania wniosków do 25 września 2017 r.


Zapraszamy na stronę:
http://innowacyjni.mazovia.pl


Opublikowano: Pn. 2017-07-31 10:50