Ogłoszenia - Komunikaty - Informacje

Zmarł Jan LACH

płk. doc. dr n. med. Jan LACH (1929 - 2017)

dr Jan Lach

Urodził się 20.09.1929 r. w Łodzi. Czynnie uczestniczył w działaniach wojennych II Wojny Światowej – członek Armii Krajowej (pseudonim w Szarych Szeregach - „Jastrząb”). Po uzyskaniu w 1949 r. matury w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. G.Narutowicza w Łodzi rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach Fakultetu Wojskowego i kontynuował je w latach 1950–1954 w ramach Fakultetu Wojskowo-Medycznego w Wojskowym Centrum Wyszkolenia Medycznego w Łodzi.

Po otrzymaniu dyplomu lekarza i stopnia porucznika służy jako lekarz w 53 Pułku Piechoty w Ostródzie. Następnie w latach 1956–58 jest lekarzem w Dywizjonie Artylerii Rakietowej. Od 1958 r. do 1961r. jest starszym lekarzem w 6 Szkolnym Pułku Samochodowym, a w latach 1961–1965 Szefem Służby Zdrowia 15 Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie. W latach 1965–1968 po. ordynatora Oddziału Wewnętrznego 103 Wojskowego Szpitala Garnizonowego w Olsztynie; w latach 1969–1974 komendant 108 Wojskowego Szpitala Garnizonowego w Ełku. Od 1974 r. do 1980 r. zastępca ds. lecznictwa Szefa Służby Zdrowia Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Od 1984 r. do 1990 r. adiunkt w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii.

W 1977 r. za rozprawę "Analiza skuteczności patronatu wojskowego zakładu leczniczego nad jednostkami wojskowymi" otrzymał stopień doktora nauk medycznych. Autor i współautor ponad 85 prac naukowych z zakresu higieny, parazytologii i oświaty zdrowotnej. Specjalista z OOZW, chorób wewnętrznych, higieny i epidemiologii.

Przeniesiony do rezerwy w 1990 r. w stopniu pułkownika, pracuje w Zakładzie Higieny i Ekologii WIHiE. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Higienistów, Prezes Oddziału Warszawskiego PTH.

Zainteresowania: narciarstwo, historia, hippika. Podharcmistrz ZHP.