Ogłoszenia - Komunikaty - Informacje


Nowy wzór odznaki pamiątkowej WIHE


Odznaka pamiątkowa

W dniu 28.02.2017 r. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii wystąpił do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o przejęcie tradycji 1 Batalionu Sanitarnego oraz wprowadzenie nowego wzoru odznaki pamiątkowej WIHE. Instytut, którego siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Kozielskiej na Powązkach, kontynuuje tradycje jednostek medycznych wcześniej tam stacjonujących.

1. Batalion Sanitarny (1 bsan) został sformowany w 1922 r. w koszarach na Powązkach. Batalion podlegał Dowództwu Okręgu Korpusu Nr I i wypełniał funkcje szkoleniowe i mobilizacyjne. W marcu 1927 r., marszałek Polski Józef Piłsudski nadał jednostce patrona gen. Karola Kaczkowskiego oraz ustalił datę święta jednostki na 25 lutego w rocznice bitwy o Olszynkę Grochowską w której wsławiły się polskie oddziały zabezpieczania medycznego (korpus medyczny) niosące pomoc rannym bezpośrednio na polu bitwy. W składzie 1bsan występowali zasłużeni lekarze tacy jak: płk lek. Stefan Hubicki, ppłk lek. Bolesław Szarecki, mjr lek. Henryk Goldszmid (Janusz Korczak), płk lek. Felicjan Sławoj Składkowski. W 1931 r. ustanowiono odznakę pamiątkową 1bsan.

Nowa odznaka WIHE nawiązuje w kształcie do historycznej odznaki z 1931 roku. W odznace pamiątkowej wykorzystano cztery barwy ciemnoczerwoną, złotą, srebrną oraz ciemnoniebieską. Barwa ciemnoczerwona nawiązuje do barw historycznych jednostek wojska polskiego o specjalizacjach medycznych, farmaceutycznych i weterynaryjnych. Tradycyjnie barwa czerwona symbolizuje wspaniałomyślność, hart ducha oraz waleczność. Barwa złota symbolizuje wiarę, stałość, mądrość, chwałę i doskonałość. Natomiast barwa srebrna w tradycji symbolizuje czystość, prawdę, rozsądek oraz niewinność. Barwa ciemnoniebieska to symbol czystości, lojalności i wierności.Proponowana odznaka jest o wymiarach 40 mm na 40 mm, w kształcie kwadratu o ciemnoczerwonej barwie ustawionego na wierzchołku pionowo, obwiedzionego srebrną obwódką. Tło znaku posiada strukturę piachu, symbolizującego różnorodność działań prowadzonych przez Instytut. W kwadracie znajduje się równoramienny krzyż ustawiony na skos. Ramiona krzyża stanowią srebrne podwójne proporczyki rozdzielone ciemnoniebieskimi żyłkami, a w części centralnej znajduje się ciemnoniebieska tarcza. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczono napisy z literami koloru złotego. U góry znajduje się napis „WIHE” stanowiący skrót nazwy – Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, natomiast na dole wpisano ozdobny monogram „KK”, z inicjałami patrona. Po lewej stronie umieszczono datę bitwy pod Olszynka Grochowską „1831”, a po prawej stronie datę „1960”, rok powstania Instytutu jako jednostki naukowej.

W centralnej części umieszczony jest wizerunek laski eskulapa o barwie złotej którą oplata wąż o barwie srebrnej z łbem zwróconym w przeciwną stronę niż tradycyjnie co oznacza, że Instytut jako główne zadanie traktuje zapobieganie rozwojowi chorób. Wizerunek ten, stanowi tradycyjny symbol medycyny oraz sztuki lekarskiej.

Tradycyjna tarcza WIHE nie zostaje porzucona i pozostanie oznaką rozpoznawczą. Stanowi także aktualne logo Instytutu.

Opublikowano: Śr. 2017-03-01