Ogłoszenia - Komunikaty - Informacje


Dofinansowanie projektów


Cztery projekty WIHE otrzymały dofinansowanie w II edycji konkursu Kościuszko Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu badań naukowych z obszaru obronności realizowanych przez polskich naukowców powracających z zagranicznych ośrodków naukowych .

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii (WIHE) otrzymał decyzję o dofinansowaniu czterech projektów na łączną kwotę prawie 8 mln złotych. Dofinansowanie dostaną następujące projekty WIHE: „Genetyczno-proteomiczna analiza receptora purynergicznego P2X7 w warunkach fizjologicznych i patologicznych” pod kierownictwem dr hab. Dariusza Góreckiego, „Ocena wykorzystania i zwiększania potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych uzyskiwanych w różnym okresie życia z tkanki tłuszczowej (AD-MSC; Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells) do wspomagania leczenia ran” pod kierownictwem dr hab. Jacka Kubiaka,” „Zwiększenie możliwości działania w warunkach stresu bojowego poprzez podniesienie efektywności przeciwdziałania bólowi i zmęczeniu u żołnierzy” pod kierownictwem dr hab. Ryszarda Puchały oraz „„Przedkliniczna ocena ekspozycji całego ciała na niskie dawki promieniowania X skojarzonych z inhibitorami immunologicznych „punktów kontrolnych” i/lub białka szoku cieplnego jako nowatorskiej terapii raka płuc”, którego kierownikiem jest dr hab. Antoni WIĘDŁOCHAPowrót Opublikowano: Wt. 2018-02-13