Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Pana mgr inż. Krzysztofa Bilmina


Szanowni Państwo,

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii oraz Przewodniczący Rady Naukowej WIHE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Krzysztofa Bilmina dniu 7czerwca 2018 roku (czwartek) o godz. 14.00 w auli wykładowej Instytutu przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie.

Temat rozprawy :
„Badanie wpływu fal ultradźwiękowych i efektu sonodynamicznego na żywotność komórek szczurzych linii glejaków in vitro”
 
Dziedzina :
nauki medyczne
Dyscyplina :
biologia medyczna
 
Promotorzy pracy :
prof. dr hab. Paweł Grieb z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
dr hab. Tamara Kujawska z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.
Recenzenci :
dr hab. Ireneusz Grudziński, Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko, Politechnika Warszawska, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
 
Zaproszenie :
Otwórz plik PDF