Spotkanie Wigilijne


12 grudnia, w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii przy ul. Kozielskiej 4 odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne. Mieliśmy zaszczyt gościć Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. dr. Józefa Guzdka, płk. dr. n. med. Stefana Antosiewicza z Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, byłego Komendanta WIHE prof. zw. dr. hab. n. med. Krzysztofa Chomiczewskiego, mjr. dr. inż. Tomasza Dawidowicza - przedstawiciela Wojskowego Ośrodka Medycyny Perwencyjnej w Modlinie, Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA - dr. n. med. Macieja Kisiela, przedstawicielkę Komisji Bioetycznej WIHE, Panią prof. dr. hab. n. farm. Reginę Skorupską-Olędzką, oraz Dyrektora Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. dr. Dariusza Laskowskiego.

Spotkanie Wigilijne było znakomitą okazją, aby w atmosferze nadchodzących Świąt podzielić się opłatkiem i złożyć sobie serdeczne życzenia. Świąteczny nastrój uświetniły: wspólne kolędowanie z uczniami Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego z Dęblina w formacji wokalnej „Dywizjon 32” oraz tradycyjne potrawy wigilijne.