CERTYFIKAT

Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

w kategorii

”Naukowiec przyszłości”

dla dr n. biol. Katarzyny Donskow-Łysoniewskiej,

Kierownik Samodzielnej Pracowni Parazytologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego.Dr n. biol. Katarzyna Donskow-Łysoniewska, Kierownik Samodzielnej Pracowni Parazytologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego otrzymała certyfikat Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii ”Naukowiec przyszłości” za realizację projektu

Innowacyjna immunoterapia chorób autoimmunizacyjnych z użyciem limfocytów T CD8 aktywowanych czynnikami pochodzenia pasożytniczego – TTEAM-TECH 4/2017/22

o numerze POIR.04.04.00-00-422A/17-00.


Projekt realizowany jest w ramach programu TEAM TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Serdecznie gratulujemy.Loga