Nominacja do

Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

w kategorii

”Naukowiec przyszłości”

dla mgr Aleksandry Nakoniecznej,

Asystent w Pracowni Bakteriofagów Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych,
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego.Mgr Aleksandra Nakonieczna, Asystent w Pracowni Bakteriofagów Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii ”Naukowiec przyszłości” za realizację projektu

Analiza porównawcza endolizyn kodowanych przez bakteriofagi lityczne wobec laseczek wąglika

o numerze 2016/23/N/NZ7/01992.


Projekt badawczy realizowany w ramach konkursu „PRELUDIUM 12” Narodowego Centrum Nauki


Serdecznie gratulujemy.


Loga