Nominacja do

Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

w kategorii

”Naukowiec przyszłości”

dr hab. n. med. Beaty Pająk,

Kierownika Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej ,
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego.dr hab. n. med. Beata Pająk, Kierownik Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej WIHE otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii ”Naukowiec przyszłości” za realizację projektu

Molekularne i farmakologiczne podstawy działania inhibitorów glikolizy jako czynników przełamujących lekooporność glejakaSerdecznie gratulujemy.