dr hab. inż. Beata Pająk

została laureatką

Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

w kategorii

”Naukowiec przyszłości”dr hab. inż. Beata Pająk, Kierownik Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej WIHE została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii ”Naukowiec przyszłości” za realizację projektu

Molekularne i farmakologiczne podstawy działania inhibitorów glikolizy jako czynników przełamujących lekooporność glejakaSerdecznie gratulujemy.