Podpisanie umowy pomiędzy

Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii

a

Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie


„Utrzymywanie w trybie całodobowym gotowości diagnostycznej laboratorium WIHE w Puławach do wykonania badań biologicznych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej”


W dniu 08.01.2020 r w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie została podpisana umowa dotycząca utrzymywania w trybie całodobowym gotowości diagnostycznej laboratorium WIHE oraz na wykonywanie czynności diagnostycznych przesyłek, które są podejrzane o skażenie niebezpiecznymi czynnikami biologicznymi.

Umowa została podpisana przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Pana bryg mgr Andrzeja Bartkowiaka oraz Dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie Pana płk dr n. med. Adama Ziembę i obowiązuje od 01. 01. – 31. 12. 2020 r.

Zgodnie z ustaleniami ww. umowy, zadaniem WIHE jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych w kierunku potwierdzenia/wykluczenia obecności w dostarczonych przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej przesyłkach czynników biologicznych wysokiego ryzyka. Umożliwia to posiadanie unikatowego w skali kraju kompleksu laboratoryjnego BSL 3 plus, w którym można dzięki nowoczesnej aparaturze można szybko identyfikować wysoce niebezpieczne patogeny (II i III grupy), które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.”