Nagrody Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

dla pracowników

Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej


Z przyjemnością informujemy, że Pracownicy Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej – dr hab. Beata Pająk oraz dr Anna Jaśkiewicz, otrzymały nagrody Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za osiągnięcia naukowe w roku 2019:

 1. dr hab. Beata Pająk - Nagrodę II stopnia w kategorii oryginalnych prac badawczych ogłoszonych w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym za publikację:

  Pająk Beata, Kania Elżbieta, Gołaszewska Anita, Orzechowski Arkadiusz. Preliminary Study on Clusterin Protein (sCLU) Expression in PC-12 Cells Overexpressing Wild-Type and Mutated (Swedish) AbPP genes Affected by Non-Steroid Isoprenoids and Water-Soluble Cholesterol. Molecular Sciences 2019, 20, 1481; 21 pages, http://doi:10.3390/ijms20061481. IF: 4,183; pkt. MNiSW: 100

 2. dr Anna Jaśkiewicz oraz dr hab. Beata Pająk – Nagrodę I stopnia w kategorii prac oryginalnych opublikowanych w zespole międzynarodowym w zagranicznym czasopiśmie z listy JCR za publikację:

  Jaśkiewicz Anna, Pająk Beata, Łabieniec-Watała Magdalena, De Palma Clara, Orzechowski Arkadiusz. Diverse Action of Selected Statins on Skeletal Muscle Cells - An Attempt to Explain the Protective Effect of Geranylgeraniol (GGOH) in Statin-Associated Myopathy (SAM). Journal of Clinical Medicine, 2019, 8, 694; 22 pages, http://doi:10.3390/jcm8050694. IF: 5,688; pkt. MNiSW: 140.

 3. Dr Anna Jaśkiewicz – Nagrodę II stopnia w kategorii prac doktorskich przedstawionych w formie monotematycznego cyklu publikacji lub opublikowaną pracę doktorską przedstawioną w formie monografii

  Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

  • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 200 pkt.
  • łączny impact factor według listy JCR: 14,311

Informacja o Nagrodach jest dostępna pod adresem: http://www.ptnw.pl/?2020-nagrody-za-rok-2019,71

Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się podczas najbliższego Kongresu PTNW.


Aktualności SPGiBM