Lista ogłoszeń

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. K. Kaczkowskiego w Warszawie
ogłasza konkurs na

Stanowisko inżynieryjno-techniczne WIHEInstytucja :
Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
Miasto :
Puławy
Stanowisko :
inżynieryjno- techniczne
Data ogłoszenia :
10.01.2019 r.
Termin składania ofert :
24.02.2019 r.
Wymiar czasu pracy :
Pełny etat, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Słowa kluczowe: biologia, biotechnologia, weterynaria, projekty naukowe


Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania obowiązkowe:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane biologiczne (biologia, biotechnologia, weterynaria etc.);
 2. mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 3. zmysł analityczny i sumienność.

Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. możliwość szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 3. uczestnictwo w projektach naukowych.

Czynności na stanowisku:

 1. udział w realizacji planowanych prac naukowo-badawczych;
 2. wykonywanie innych prac o charakterze usługowym lub administracyjnym, związanych z bieżącą działalnością Ośrodka;
 3. praca laboratoryjna obejmująca m.in. :
  • przygotowywanie podłoży hodowlanych;
  • przygotowywanie i prowadzenie kultur wybranych czynników biologicznych;
  • przygotowywanie preparatów mikrobiologicznych oraz izolacja materiału genetycznego, opracowywanie i prezentowanie wyników doświadczeń.

Kandydat jest zobowiązany przedstawić:

 1. Życiorys naukowy, informację o dorobku naukowym i zawodowym, w tym: kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i umiejętności oraz świadectwa ukończenia kursów, szkoleń.
 2. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”

 3. CV proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: wihe@wihe.pulawy.pl z dopiskiem : „Konkurs na stanowisko inżynieryjno- techniczne”.

Osoby spełniające ww. wymagania proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych
do dnia 24.02.2019 r. na adres:

Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii , ul. Lubelska 2 , 24 -100 Puławy z dopiskiem :
„Konkurs na stanowisko inżynieryjno- techniczne”.