Lista ogłoszeń

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. K. Kaczkowskiego w Warszawie
ogłasza konkurs na

Stanowisko inżynieryjno-techniczne WIHEInstytucja :
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii – Samodzielna Pracownia Terapii Eksperymentalnych
Miasto :
Warszawa
Stanowisko :
inżynieryjno- techniczne
Data ogłoszenia :
08.02.2019 r.
Termin składania ofert :
22.02.2019 r.
Wymiar czasu pracy :
Pełny etat, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Słowa kluczowe: biologia, biotechnologia, weterynaria, projekty naukowe


Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania obowiązkowe:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane biologiczne (biologia, biotechnologia, etc.);
 2. mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 3. zmysł analityczny i sumienność.

Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. możliwość szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 3. uczestnictwo w projektach naukowych.

Kandydat jest zobowiązany przedstawić:

 1. Życiorys naukowy, informację o dorobku naukowym i zawodowym, w tym: kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i umiejętności oraz świadectwa ukończenia kursów, szkoleń.
 2. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”

 3. CV (życiorys zawodowy)

Osoby spełniające ww. wymagania proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych
do dnia 22.02.2019 r. na adres:

CV proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@wihe.pl z dopiskiem : „Konkurs na stanowisko inżynieryjno-techniczne SPTE”.