Lista ogłoszeń

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. K. Kaczkowskiego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko:

ADIUNKTA

w Pracowni Nowoczesnych Technik Sekwencjonowania


Wymagania stawiane kandydatom:

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych oraz udział w badaniach statutowych Instytutu, bieżących projektach prowadzonych w Pracowni oraz w pracach zleconych


Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:


Informacje dodatkowe:


W przypadku przekazania danych osobowych w zakresie szerszym niż to określono w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495), prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji."

Informujemy, że Administratorem danych jest Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Szczegóły w „Polityce prywatności” →