Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Projekty


Projekt (PIRSES)-GA-2013-612309

realizowany w ramach programu International Research Staff Exchange Scheme - Marie Curie Actions (2014-2017)


"Anthrax Environmental Decontamination Network or ‘Aednet’"

Projekt realizowany w ramach programu International Research Staff Exchange Scheme - Marie Curie Actions finansowanego przez Komisję Europejską. Program ma na celu opracowanie metod inaktywacji endospor Bacillus anthracis w środowisku. Główny nacisk położony jest na bakteriofagi lityczne i ich endolizyny. W pracowni bakteriofagowej WIHE wyizolowano 20 bakteriofagów litycznych w stosunku do posiadanych szczepów laseczek wąglika a kilka z nich wstępnie scharakteryzowano morfologicznie i genetycznie. Głównym zadaniem WIHE w projekcie jest klonowanie genów endolizyn bakteriofagów litycznych Bacillus anthracis w wysoko ekspresyjnych szczepach Escherichia coli, oraz otrzymanie rekombinowanych enzymów z możliwością ich stosowania w środowisku. Projekt przewiduje wymianę młodych naukowców pomiędzy konsortancjantami, oraz organizację stażów naukowych.


Partnerzy zagraniczni:

Powrót