Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Projekty


Projekt nr DOB-1-6/1/PS/2014

"Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej’"

Projekt strategiczny realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr 1/PS/2014

Finansowany przez Narodowe Centrum Nauki


Koordynator ze strony WIHE: dr n. wet Sławomir Lewicki


Liderem projektu jest Wojskowa Akademia Techniczna, a partnerami konsorcjum są następujące podmioty: PIT–Radwar S.A., PCO S.A., Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A., Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytut Technologii Elektronowej oraz Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.

WIHE uczestniczy w badaniach i weryfikacji mechanizmów oddziaływania promieniowania laserowego z tkanką biologiczną.


Powrót