Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Projekty


Projekt OPUS NCN UMO-2014/13/B/NZ5/01356 (2015-2018)


"Nanocząstki srebra koniugowane taninami - badania nad ich aktywnością regeneracyjną w zastosowaniach dermalnych"

Kierownik: dr hab. Małgorzata Krzyżowska

VK

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Celem projektu jest wykorzystanie nanocząstek srebra modyfikowanych taninani hydrolizowalnymi lub skondensowanymi, znanymi ze swoich właściwości przeciwzapalnych, bakteriobójczych, wirusobójczych oraz grzybobójczych do zbadania ich potencjalnej aktywności regeneracyjnej w stosunku do uszkodzonej skóry. Projekt obejmuje wykorzystanie autorskiej metody syntezy monodyspersyjnych nanocząstek srebra modyfikowanych wyselekcjonowanymi taninami oraz zbadanie ich oddziaływań z powierzchnią srebra koloidalnego. Jednocześnie celem projektu jest określenie aktywności biologicznej tj. toksyczności, działania na lokalny układ odpornościowy oraz procesy regeneracji skóry w testach in vitro oraz in vivo.


Publikacje:


Powrót