Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Projekty


Projekt HOME/2015/ISFP/AG/CBRN/4000008459

realizowany w ramach programu Support for European Union action in the field of CBRN security managers education (2016-2018)


"Organization internal security fund police - ISF Police"

Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Projekt dotyczy studiów podyplomowych z zakresu CBRN. Celem jest stworzenie multidyscyplinarnego zespołu doświadczonych specjalistów, którzy będą się dzielić swoimi doświadczeniami oraz wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę zawodową dotyczącą wszystkich zagrożeń związanych z Bronią Masowego Rażenia.


Projekt obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Zarządzanie i podstawy prawne CBRN.
  2. Podstawy biologii.
  3. Pobieranie prób biologicznych i wstępna diagnostyka polowa.
  4. Wykrywanie i likwidacja toksycznych środków chemicznych
  5. Ochrona przed promieniowaniem jądrowym.
  6. Podstawy rozpoznania sapersko-pirotechnicznego.
  7. Działania antyterrorystyczne.

W skład Konsorcjum poza Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii wchodzą:

Powrót