Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Projekty


Projekt (QUIXOTE) A-1152-RT-GP (2015-2018)


"Quick Xor Technology for B&C cold-plasma decontamination."

Projekt realizowany z funduszy Komisji Europejskiej. Założeniem projektu QUIXOTE jest opracowanie i przetestowanie skuteczności urządzeń do przeprowadzania biologicznej i chemicznej dekontaminacji z wykorzystaniem technologii zimnej plazmy (Cold Plasma). Opracowane urządzenia będą charakteryzowały się wysoką skutecznością dekontaminacyjną przy zachowaniu jednocześnie bezpieczeństwa dla urządzeń, które temu procesowi będą poddawane. Obojętność zastosowanej technologii w stosunku do elementów dekontaminowanych jest bardzo istotna w przypadku wrażliwych na różne dotychczasowe metody dekontaminacji (termiczna, chemiczna) urządzeń elektronicznych, elementów uzbrojenia (broń, amunicja), gdyż umożliwi ona ich oczyszczenie bez utraty ich właściwości funkcjonalnych. Opracowane urządzenia będą zdolne usuwania niebezpiecznych czynników biologicznych i chemicznych z różnego rodzaju powierzchni w szerokim spektrum warunków ciśnienia, temperatury i wilgotności. Opracowana technologia nie będzie oddziaływała negatywnie na środowisko lub też to oddziaływanie będzie minimalne.


Efektem końcowym projektu będzie powstanie 2 prototypów urządzeń:


W celu realizacji projektu zostało powołane międzynarodowe konsorcjum, w składzie którego znalazły się instytucje naukowe, technologiczne wojskowe i cywilne.


W skład Konsorcjum poza Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii wchodzą:

  1. Ibatech Tecnologia Slu, Madryd, Hiszpania
  2. Titania
  3. Instituto Tecnologico La Marañosa, Hiszpania
  4. Vojensky Vyzkumsy Ustav, Brno, Czechy
  5. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warszawa
  6. AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Seibersdorf, Austria

Rola WIHiE – testowanie skuteczności działania dekontaminującego Atmospheric Pressure Jet-NTP wobec wybranych czynników biologicznych BMR.

Powrót