Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Projekty

Projekt badawczy k/10/8047/DNiSW/T – WIHE/3

Realizowany w ramach programu "Kościuszko" (2016-2019)


"Ukierunkowana ewolucja nowych wirusów AAV w celu zwiększenia wydajności i specyficzności modyfikacji genów w ludzkiej wątrobie i innych tkankach."

Projekt Kościuszko

Projekt realizowany w WIHE w ramach programu badań naukowych z obszaru obronności ”Kościuszko” finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej (MON). Program ma na celu podniesienie poziomu naukowego instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, poprzez wsparcie powrotu i zaangażowanie w prace badawcze polskich naukowców powracających do Polski z zagranicznych ośrodkach naukowych. Badania realizowane w ramach wyżej wymienionego projektu będą polegały na projektowaniu i budowie nowych bibliotek wirusowych (wirusy AAV). Biblioteki wirusowe będą tworzone w celu selekcji nowych serotypów pozwalających na zwiększenie wydajności dostarczania genów terapeutycznych oraz oceny skuteczności w terapii genowej w różnych tkankach (m.in. wątroba, szpik kostny lub komórki kostne) i w terapii schorzeń takich jak wrodzone wady genetyczne np: anemia czy w chorobach metabolicznych.


Kierownik projektu: Prof. Leszek Lisowski


Powrót