Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Projekty

Projekt Badawczy

Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki


Projekt badawczy MON "Kościuszko" na lata 2017-2020:
„Proteomiczna i funkcjonalna analiza kinazy białkowej MELK: potencjalne zastosowanie do przyspieszenia gojenia ran”.

Kierownik projektu: prof. Jacek Kubiak


Jednym z głównych kierunków badawczych Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki WIHE jest projekt badawczy prowadzony w ramach grantu Kościuszko przyznanego nam przez MON od stycznia 2017 roku. Projekt ten zakłada identyfikację substratów kinazy MELK przy pomocy metody BioID i zbadanie możliwości zastosowania nadekspresji zarówno samej kinazy MELK, jak i jej substratow do poprawiania gojenia się ran. MELK jest kinazą regulującą proliferację komórek. Część z jej substratów jest zaangażowanych w proces podziału komórki. Chcemy zidentyfikować substraty MELK biorące udział właśnie w tym procesie. Łagodna i kontrolowana nadekspresja tak kinazy jak i wybranych substratów stymulujących proliferację komórek powinna zwiększać szybkość podziałów takich komórek rany jak makrofagi, fibroblasty i keratynocyty i przyśpieszać gojenie. Będziemy również testować użycie mezenchymalnych komórek macierzystych MSC, które, jak sądzimy, działałyby synergistycznie ze stymulacją ścieżki molekularnej kinazy MELK w komórkach rany jeszcze efektywniej przyśpieszając gojenie.


Lista Projektów WIHE