Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Projekt Badawczy 508/2017/DA MON


Realizowany w ramach programu Kościuszko II (2018-2020)

"Ocena wykorzystania i zwiększania potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych uzyskiwanych w różnym okresie życia z tkanki tłuszczowej (AD-MSC; Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells) do wspomagania leczenia ran"

Kierownik projektu: dr hab. Jacek Kubiak


Opis projektu:

Jednym z głównych kierunków badawczych Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki WIHE jest projekt badawczy prowadzony w ramach grantu Kościuszko 2 przyznanego nam przez MON od stycznia 2018 roku. Projekt ten zakłada weryfikację zdolności regeneracyjnych mezenchymalnych komórek macierzystych uzyskiwanych z tkanki tłuszczowej w różnym okresie życia myszy do poprawiania gojenia się ran. Chcemy stwierdzić czy komórki zmieniają swoje właściwości w trakcie życia osobnika poczynając od okresu płodowego, a kończąc na wieku podeszłym. Podejmiemy również próby modyfikowania tych zdolności tak, by ewentualnie poprawiać je w komórkach o obniżonych zdolnościach. Będziemy również testować użycie mezenchymalnych komórek macierzystych równolegle ze stymulacją ścieżki molekularnej kinazy MELK w komórkach rany, co może przynieść efekt synergii przyśpieszającej gojenie.


Lista Projektów WIHE