Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Samodzielna Pracownia Fizjologii Stosowanej

Projekt Badawczy 509/2017/DA MON


Realizowany w ramach programu Kościuszko II (2018-2020)

"Zwiększenie możliwości działania w warunkach stresu bojowego poprzez podniesienie efektywności przeciwdziałania bólowi i zmęczeniu u żołnierzy"

Kierownik projektu: dr hab. Ryszard Puchała


Opis projektu:

Wrażliwość bólowa jest bardzo złożonym i nadal słabo poznanym zjawiskiem, związanym z oddziaływaniem wielu mechanizmów na różnych poziomach szlaków nerwowych włączonych w powstawanie i przewodzenie bodźców nocyceptywnych oraz percepcję bólu. Pomimo dużego postępu wiedzy na temat bólu i analgezji, nadal nie w pełni poznane są przyczyny osobniczych różnic we wrażliwości bólowej oraz czynniki wpływające na te różnice. Osłabienie wrażliwości bólowej na bodźce stresowe stanowi jeden z podstawowych mechanizmów adaptacyjnych, decydujących o przetrwaniu w sytuacji zagrożenia.

Celem projektu jest ocena działania wyciągu z różeńca górskiego na percepcję bólu, sprawność mentalną oraz sprawność fizyczną w populacji osób narażonych na stres w warunkach służby wojskowej, ocena sprawności mentalnej, wytrzymałości fizycznej i siły mięśniowej po podaniu wyciagu z różeńca górskiego; ocena wpływu genotypu na zakres i charakter reakcji bólowej oraz określenie współzależności pomiędzy poziomem percepcji bólu a genotypem.Potwierdzenie korzystnego wpływu ekstraktu z różeńca górskiego na reakcje bólowe, sprawność mentalną oraz wytrzymałość fizyczną może być przesłanką do indywidualizacji wyposażenia żołnierzy w ramach tzw. pakietu przetrwanie (pakietu wspomagającego działanie operacyjne żołnierzy w warunkach izolacji przez 3 doby). Różeniec górski wydaje sie być substancją o działaniu analgetycznym, pozbawioną efektów ubocznych, a jednocześnie zwiększającą sprawność fizyczną i umysłową w stanach zmęczenia oraz łagodzącą negatywne skutki stresu. Z kolei rozpoznanie genetycznych uwarunkowań reakcji na bodźce bólowe może dostarczyć nowych danych na temat przyczyn osobniczych różnic w odczuwaniu doznań bólowych oraz odpowiedzi na leczenie przeciwbólowe, co w perspektywie może wpłynąć na poprawę prewencji, oceny i leczenia bólu.


Lista Projektów WIHE