Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Projekt Badawczy 510/2017/DA


Realizowany w ramach programu Kościuszko II (2018-2020)

"Przedkliniczna ocena ekspozycji całego ciała na niskie dawki promieniowania X skojarzonych z inhibitorami immunologicznych „punktów kontrolnych” i/lub białka szoku cieplnego jako nowatorskiej terapii raka płuc"

Kierownik projektu: dr hab. Antoni Więdłocha


Opis projektu:

Rak płuc jest główną przyczyną zgonów na nowotwory u mężczyzn i drugą u kobiet. W odróżnieniu od wielu nowotworów złośliwych, w których leczeniu dokonano ostatnio znacznego postępu, u chorych z rakiem płuc prognoza ciągle jest zdecydowanie niekorzystna. Nadzieje na poprawę tej sytuacji wiązane są z nowymi formami immunoterapii (taką jak blokada funkcji tzw. „immunologicznych punktów kontrolnych”, IPK) oraz tzw. celowaną terapią molekularną (np. poprzez hamowanie pronowotworowej funkcji białek szoku cieplnego, HSP). Szczególnie korzystne może okazać się połączenie tych form terapii z immunostymulującymi ekspozycjami na niskie (<= 0,1 Gy) dawki promieniowania jonizującego, którym – inaczej niż w przypadku standardowej radioterapii – może być bezpiecznie poddawane całe ciało chorego z nowotworem z przerzutami.

W tym kontekście, celem projektu jest zbadanie potencjalnie przeciwnowotworowego działania ww. form terapii, zastosowanych w różnych kombinacjach, u myszy z indukowanym rakiem płuca. Szczegółowe zadania badawcze projektu obejmą ocenę progresji nowotworu i przeżywalności myszy z przeszczepionym rakiem płuc po ekspozycji całego ciała tych zwierząt na niskie dawki promieniowania X w skojarzeniu z podaniem przeciwciał hamujących działanie dwóch IPK: CTLA-4 i PD-1 oraz/lub syntetycznego inhibitora białka HSP90. Dodatkowo, przebadana zostanie aktywność tych elementów układu odpornościowego, które grają rolę w procesie kancerogenezy.

Uzyskane wyniki tych badań powinny dostarczyć danych dla opracowania nowatorskiej strategii leczenia raka płuc u ludzi.


Lista Projektów WIHE