Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Projekt Badawczy 523/2017/DA MON


Realizowany w ramach programu Kościuszko II (2018-2020)

"Genetyczno-proteomiczna analiza receptora purynergicznego P2X7 w warunkach fizjologicznych i patologicznych"

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Górecki


Opis projektu:

Uszkodzenie tkanki uruchamia odpowiedź zapalna niezbędną do wyeliminowania obumarłych komorek, a także do regeneracji bądź powstania blizny. W niektórych patologiach, ta odpowiedź układu immunologicznego zmienia się z ostrej, promującej regenerację, w przewlekłą, która nasila uszkodzenie i wloknienie. Zdolność do wyciszenia mechanizmów uszkadzających i promowania procesów naprawczych jest kamieniem milowym medycyny regeneracyjnej.

Jednym z mediatorow zapalenia jest pozakomórkowy trifosforan adenozyny uwalniany z uszkodzonych komorek a w którego prozapalnej ścieżce sygnałowej krytyczną rolę pełni receptor P2X7. Receptor ten jest eksprymowany przez niemal wszystkie komórki odpornościowe a jego aktywacji przypisuje się kluczowa rolę w chorobach o podłożu zapalnym. Antagonizm P2X7 może oferować ukierunkowaną alternatywę dla leków przeciwzapalnych i immunosupresyjnych. W tym celu konieczne jest jednak pełne zrozumienie funkcji tego receptora – jego szlakow sygnałowych, oddziaływan molekularnych, ekspresji specyficznej tkankowo i jego funkcjonalnej regulacji. W przeciwnym razie ryzykujemy, że ukierunkujemy nasze działania w sposób niewłaściwy.

Dlatego celem niniejszego projektu jest zrozumienie różnorodności mechanizmów przekazywania sygnałów przez receptor P2X7, a także poznanie jego struktury w określonych komórkach i tkankach in situ. Ten cel będzie realizowany na unikalnym modelu myszy P2X7ki/ko przy zastosowaniu najnowszych metod biologii molekularnej i komórkowej, technik proteomicznych oraz immunolokalizacji z wykorzystaniem mikroskopii konfokalnej i rentgenowskiej.

Identyfikacja mechanizmów umożliwiających rozwój terapii zmniejszających skutki uszkodzenia tkanek i blokujacych chroniczny stan zapalny a promujących proces regeneracji pomogłaby w leczeniu urazow pola walki a takze miałaby zastosowanie w cywilnej opiece zdrowotnej.


Lista Projektów WIHE