Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Projekty

Projekt Badawczy

Pracownia Immunoparazytologii


"Doposażenie Pracowni Immunoparazytologii w kontekście prowadzenia badań przedklinicznych i opracowywania nowatorskich terapii eksperymentalnych z wykorzystaniem platformy do analizy mikromacierzy NimbleGen MS200"

Kierownik projektu: dr n. biol. Katarzyna Donskow - Łysoniewska


WIHE jest beneficjentem dotacji SPUB przyznawanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2018

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii (WIHE) otrzymał decyzję o przyznaniu dotacji podmiotowej na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego (SPUB) na kwotę ponad 1 mln złotych.

Dofinansowanie przyznano na SPUB pn. "Doposażenie Pracowni Immunoparazytologii w kontekście prowadzenia badań przedklinicznych i opracowywania nowatorskich terapii eksperymentalnych z wykorzystaniem platformy do analizy mikromacierzy NimbleGen MS200." złożony przez Samodzielną Pracownię Parazytologii WIHE, której kierownikiem jest dr Katarzyna Donskow - Łysoniewska.

Platforma NimbleGen MS200 pozwala na badania z wykorzystaniem mikromacierzy- niezwykle uniwersalnej i innowacyjnej metody analizy materiału genetycznego. Wykorzystanie platformy w badaniach mechanizmów regulacji odpowiedzi immunologicznej w przebiegu zarażeń pasożytniczych oraz do specjalistycznych badań naukowych w zakresie profilaktyki i leczenia chorób autoimmunizacyjnych, neurodegeneracyjnych i alergicznych (w tym stwardnienia rozsianego, colitis ulcerosa, łuszczycy i astmy oskrzelowej) na modelach zwierzęcych tych chorób, z wykorzystaniem pasożytów i czynników pochodzenia pasożytniczego stanowi podstawę rozwoju badań własnych oraz współpracy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych oraz uczestnictwo w wiodących badaniach z zakresu chorób autoimmunizacyjnych.


Lista Projektów WIHE