Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Projekty


European Defence Fund


Zakład Farmakologii i Toksykologii oraz Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach:


  1. RESILIENCE - European ecosystem for research, development and innovation on medical countermeasures against CBRN threats. 2023-2027

    Projekt ma na celu zbudowanie europejskiego ekosystemu współpracy przeciwko obecnym lub przyszłym zagrożeniom CBRN. Będzie on oparty na wieloletnim planie działania opracowanym w porozumieniu z odpowiednimi organami, takimi jak przedstawiciele krajowych ministerstw obrony, Europejskiej Agencji Obrony (EDA), Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Sytuacje Zdrowotne (HERA).

  2. COUNTERACT - European agile network for medical countermeasures against CBRN threats. 2022-2026

    Celem projektu jest zorganizowanie europejskiej sieci podmiotów oraz infrastruktury do szybkiej odpowiedzi na obecne i przyszłe zagrożenia CBRN. Równolegle do działań badawczych, zostanie opracowana mapa drogowa dla badań, rejestracji i wytwarzania produktów leczniczych, wyrobów do diagnostyki i wyrobów medycznych stosowanych jako medyczne środki przeciwdziałania BMR.Lista Projektów WIHE