Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Przetargi

Zamówienia z dziedziny nauki | Zamówienia do 30 000 EURO

- 2017 -


CZW 30 listopada 2017 09:36

Spr. nr 14/PON30/D/SPP/OPUS/NCN/17


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż inkubatora CO2 z wyposażeniem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie.


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu ( PDF | WORD )

ŚR 29 listopada 2017 09:36

Spr. nr 13/PON30/D/ZFiT/SPUB/17


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż mebli dla Zakładu Farmakologii i Toksykologii WIHiE w Warszawie.


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu ( PDF | WORD )

ŚR 08 listopada 2017 12:55

Spr. nr 12/PON30/D/SPP/OPUS/NCN/17


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż analizatora komórek opartego na technice fluorescencji dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie.


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu ( PDF | WORD )

PN 06 listopada 2017 11:00

Spr. nr 11/PON30/RB/ODiZZB/DIAG/177


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na remont pomieszczeń korytarza i głównej klatki schodowej w bud. Nr 2 ODiZZB WIHiE w Puławach.


Informacje:

Informacja o unieważnieniu postępowania ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu ( PDF | WORD )
 
Zał. nr 3  
Przedmiar robót ( PDF | ATH | ZIP )
 
Zał. nr 3A
Przedmiar robót ( PDF | ATH | ZIP )

WT 31 października 2017 17:30

Spr. nr 10/PON30/D/ZFiT/EXPEDIA/17


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych dla Zakładu Farmakologii i Toksykologii WIHiE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu ( PDF | WORD )
 

ŚR 18 października 2017 11:30

Spr. nr 09/PON30/U/ODiZZB/CBRN/17


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na świadczenie usługi hotelowej i gastronomicznej dla uczestników studiów podyplomowych CBRN
w ODiZZB WIHiE w Puławach.


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu ( PDF | WORD )
 

ŚR 11 października 2017 14:20

Spr. nr 08/PON30/D/ODiZZB/DIAG/17


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla ODiZZB WIHiE w Puławach.


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.10.2017 r. ( PDF )
Odpowiedź na pytania z dnia 16.10.2017 r. ( PDF )
Odpowiedź na pytanie z dnia 12.10.2017 r. ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu ( PDF | WORD )
 

WT 03 października 2017 14:31

Spr. nr 07/PON30/D/ODiZZB/MON/17


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż komory laminarnej ESCO AIRSTREAM Plus typ AC2-6E8-TU Klasa II BIOHAZARD z wyposażeniem dla ODiZZB WIHiE w Puławach.


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu ( PDF | WORD )
 

CZW 27 września 2017 10:27

Spr. nr 06/PON30/D/ODiZZB/CBRN/17


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla ODiZZB WIHiE w Puławach


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.10.2017 r. ( PDF )
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert dla zadań nr.: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23. ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu ( PDF | WORD )
 

ŚR 19 lipca 2017 13:20

Spr. nr 05/PON30/RB/ODiZZB/MOB/17


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na remont pomieszczeń MIL-WAN w budynku nr 2 ODiZZB WIHiE w Puławach.


Informacje:

Informacja o unieważnieniu postępowania ( PDF )
 
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 08.08.2017 r. godz. 10:00 ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.08.2017 r. ( PDF )
 
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu ( PDF | WORD )
 
Zał. nr 3
Projekt budowlany (Architektura+Instalacje sanitarne-Klimatyzacja) opis ( PDF )
Rys. 1 ( PDF )
Rys. 2 ( PDF )
Rys. 3 ( PDF )
Rys. 4 ( PDF )
 
Zał. nr 3 A
Projekt budowlany (Instalacje elektryczne) opis ( PDF )
Projekt budowlany (Instalacje elektryczne) rysunki ( PDF )
 
Zał. nr 4
Przedmiar robót/kosztorys nakładczy (Branża ogólnobudowlana i sanitarna) ( PDF | ATH | ZIP )
 
Zał. nr 4 A
Przedmiar robót/kosztorys nakładczy (Instalacje elektryczne i teletechniczne) ( PDF | ATH | ZIP )
 
Zał. nr 5
STWiOR ( PDF )

PON 03 lipca 2017 09:50

Spr. nr 04/PON30/RB/Log./MOB/17


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na remont systemów zabezpieczenia technicznego obiektów WIHiE przy ul. Kozielskiej 4 w Warzawie.


Informacje:

png
Informacja z otwarcia ofert
 
png
Informacja o udzieleniu zamówienia

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu ( PDF | WORD )
Przedmiar robót ( PDF | ATH | ZIP )

PON 10 kwietnia 2017 10:14

Spr. nr 03/PON30/U/LOG/17


ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach WIHiE przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie


Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu
 
doc
Załącznik Nr 1
doc
Załącznik Nr 2
doc
Załącznik Nr 3
doc
Załącznik Nr 4 - Wzór Umowy
 
png
Informacja o udzieleniu zamówienia

PON 27 marca 2017 13:52

Spr. nr 01/PON30/D/ODiZZB/MON/17


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę rotora T-865 z wyposażeniem do wirówki Sorvall WX80


Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu
 
doc
Załącznik Nr 1
doc
Załącznik Nr 1a
doc
Załącznik Nr 2 - Wzór Umowy
 
png
Informacja o udzieleniu zamówienia

ŚR 22 marca 2017 13:00

Spr. nr 02/PBENiR/D/ODiZZB/SPUB/17


ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Zaprojektowanie, wykonanie i montaż systemu komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej z niezbędnym wyposażeniem (Komora Bioaerozolowa) dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w Puławach”.


Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu
 
doc
Załącznik Nr 1
doc
Załącznik Nr 1a
doc
Załącznik Nr 2 - Wzór Umowy
 
doc
Odpowiedź na pytania z dnia 24.03.2017 r.
 
png
Informacja o udzieleniu zamówienia

PN 06 lutego 2017 14:03

Spr. nr 02/PON30/D/ZMRiBK/K/17


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki WIHiE w Warszawie


Pliki do pobrania:

pdf
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
 
pdf
Odpowiedź na pytania z dnia 10.02.2017 r.
 
pdf
Informacja o udzieleniu zamówienia
Przetargi 2019 Przetargi 2018 Biuletyn Informacji Publicznej