Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Przetargi

Zamówienia z dziedziny nauki | Zamówienia do 30 000 EURO

- 2018 -


Wt. 18 grudnia 2018, 10:50

Spr. nr 30/PON30/D/SPP/TEAM-TECH/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż wirówki wraz z akcesoriami dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Śr. 7 listopada 2018, 11:40

Spr. nr 29/PON30/D/ZMRiBK/DA/DS/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż 2 inkubatorów do hodowli komórkowych z CO2 z płaszczem powietrznym dla ZMRiBK WIHE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Śr. 7 listopada 2018, 11:30

Spr. nr 28/PON30/D/ZMRiBK/DA/DS/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż 2 komór laminarnych BIOHAZARD II klasy bezpieczeństwa miokrobiologicznego dla ZMRiBK WIHE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Czw. 25 października 2018, 09:30

Spr. nr 27/PON30/D/ODiZZB/DS/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż komory laminarnej BIOHAZARD II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego
dla ODiZZB WIHE w Puławach


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
Odpowiedź nr 1 na pytania z dnia 25.10.2018 r. ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Pn. 22 października 2018, 11:30

Spr. nr 26/PON30/RB/ODiZZB/DG/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na remont pomieszczeń korytarza w budynku nr 2 ODiZZB WIHE w Puławach


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Załaczniki:

Nr 3  
Kosztorys nakładczy (Branża ogólnobudowlana) ( PDF | ATH | ZIP )
Nr 3A
Kosztorys nakładczy (Instalacje elektryczne) ( PDF | ATH | ZIP )

Pn. 08 października 2018, 13:05

Spr. nr 25/PON30/U/ODiZZB/DG/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na leasing operacyjny samochodu osobowego z opcją wykupu dla ODiZZB WIHE w Puławach


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Wt. 25 września 2018, 13:35

Spr. nr 24/PON30/D/SPP/SPUB/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę odczynników do przeprowadzenia reakcji mikromacierzy dla SPP WIHiE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
Modyfikacja wykazu asortymentowo – cenowego w poz. Nr 7. ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Śr. 05 września 2018, 15:05

Spr. nr 23/PON30/D/SPFS/KII/NPZ/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę odczynników laboratoryjnych dla SPFS WIHiE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia (dotyczy zadania nr 23) oraz unieważnienia postępowania (dotyczy zadań nr: 4 i 14) ( PDF )
Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
Odpowiedź na pytania z dnia 11.09.2018 r. ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Śr. 05 września 2018, 11:45

Spr. nr 22/PON30/U/LOG/BC/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na usunięcie 12 drzew rosnących na terenie WIHiE przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
Odpowiedź na pytania z dnia 12.09.2018 r. ( PDF )
Odpowiedź na pytania z dnia 11.09.2018 r. ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Pn. 27 sierpnia 2018, 10:30

Spr. nr 21/PON30/D/ODiZZB/OPUS13/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż komory bezpiecznej pracy mikrobiologicznej klasy II dla ODiZZB WIHiE w Puławach


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Pn. 30 lipca 2018, 10:00

Spr. nr 20/PBENiR/D/ZMRiBK/508/2017/DA/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż kompletu urządzeń do przeprowadzania analizy białek techniką Western Blot dla Zakładu Medycyny Regeneracynej i Biologii Komórki WIHiE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Pn. 30 lipca 2018, 09:50

Spr. nr 19/PON30/D/ODiZZB/CoE65/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w Puławach


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 08.08.2018 r ( PDF )
Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Wt. 26 czerwca 2018, 12:15

Spr. nr 18/PON30/RB/ODiZZB/DIAG/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na remont instalacji oświetleniowej na terenie ODiZZB WIHiE w Puławach


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Załaczniki:

Nr 3
Projekt budowlano wykonawczy (PDF)
Nr 4
Przedmiar robót ( PDF | ATH | ZIP )

Czw. 21 czerwca 2018, 12:15

Spr. nr 17/PBENiR/D/ZMR/KII/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę aparatury i urządzeń do zwierzętarni o standardzie SPF dla Pracowni Immunologii Doświadczalnej Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WIHiE w Warszawie


Informacje :

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
Odpowiedź na pytania z dnia 27.06.2018 r. ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Pn. 24 maja 2018, 18:45

Spr. nr 16/PON30/RB/ODiZZB/SPUB/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na modernizację system kontroli dostępu (SKD) w budynku nr 2 ODiZZB WIHiE w Puławach


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Załaczniki:

Nr 3
Projekt wykonawczy (PDF)
Nr 3A
Rys. nr 1 (PDF)
Nr 3B
Rys. nr 2 (PDF)
Nr 4
Przedmiar robót ( PDF | ATH | ZIP )

Pn. 24 maja 2018, 10:30

Spr. nr 15/PON30/D/SPNiB/BC/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę mebli laboratoryjnych i biurowych z montażem dla Samodzielnej Pracowni Nanobiologii i Biomateriałów WIHiE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Pn. 14 maja 2018, 10:30

Spr. nr 14/PON30/D/ODiZZB/SPUB/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż (I piętro) zestawu do przechowywania wirusów i linii komórkowych w niskich temperaturach w Ośrodku Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w Puławach


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Pn. 14 maja 2018, 10:30

Spr. nr 13/PON30/D/SPP/TEAM TECH/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż Mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego z inkubatorem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Wt. 24 kwietnia 2018, 09:30

Spr. nr 12/PON30/D/SPGiBM/SPUB/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż urządzenia do pomiaru stężenia kwasów nukleinowych w małych objętościach (ul) oraz stężenia białek wraz z akcesoriami (4 mikrowirówki) dla Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej WIHiE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Pn. 23 kwietnia 2018, 18:35

Spr. nr 11/PON30/D/SPP/SPUB/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż Termocyklera dwusegmentowego z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Pn. 16 kwietnia 2018, 18:25

Spr. nr 10/PON30/D/ODiZZB/OPUS/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż Gel Doc XR wraz z Image Lab Software, XcitaBlue Conversion Screen z filtrem oraz komputerem – stacją roboczą dla ODiZZB WIHiE w Puławach


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Pn. 16 kwietnia 2018, 18:25

Spr. nr 09/PON30/D/ODiZZB/OPUS/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż destylatora szklanego GFL 2208 z zestawem filtrów wstępnych dla ODiZZB WIHiE w Puławach


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Pn. 16 kwietnia 2018, 18:25

Spr. nr 08/PON30/D/ODiZZB/OPUS/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż autoklawu BRAVO 21V dla ODiZZB WIHiE w Puławach


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Czw. 12 kwietnia 2018, 09:15

Spr. nr 07/PON30/D/ODiZZB/SPUB/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż zamrażarki niskotemperaturowej z wyposażeniem dla ODiZZB WIHiE w Puławach


Rozstrzygnięcie :

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )

Informacje :

Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
Odpowiedź nr 2 na pytania z dnia 16.04.2018 r. ( PDF )
Odpowiedź nr 1 na pytania z dnia 13.04.2018 r. ( PDF )

Pliki do pobrania :

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Śr 14 marca 2018 18:41

Spr. nr 06/PON30/D/SPGiBM/OPUS/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z wyposażeniem,
pipetusa oraz kamery z chłodzeniem do systemu G: BOX F3 firmy Syngene
dla Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej WIHiE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Wt 06 marca 2018 17:50

Spr. nr 05/PON30/D/SPP/SPUB/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę I montaż mebli laboratoryjnych i biurowych dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie.


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Wt 19 lutego 2018 19:50

Spr. nr 04/PON30/D/SPFS/K/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę Systemu Real – time PCR z gradientem
dla Samodzielnej Pracowni Fizjologii Stosowanej WIHiE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )
Odpowiedź na pytanie z dnia 21.02.2018 r. ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Pon 22 stycznia 2018 10:45

Spr. nr 03/PON30/D/ZFiT/K/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę analizatora neurosensorycznego z wyposażeniem dla Zakładu Farmakologii i Toksykologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Pon 22 stycznia 2018 10:15

Spr. nr 02/PON30/D/ZFiT/K/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę algometru cyfrowego z wyposażeniem dla Zakładu Farmakologii i Toksykologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Pt 19 stycznia 2018 19:36

Spr. nr 01/PON30/D/SPFS/K/18


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę urządzenia Smart Speed
dla Samodzielnej Pracowni Fizjologii Stosowanej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie.


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Przetargi 2019 Przetargi 2017 Biuletyn Informacji Publicznej