Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Przetargi

Zamówienia z dziedziny nauki,
na usługi społeczne oraz pon. 30 tys euro

- 2020 -


Pn 21 grudnia 2020, 13:00

Spr. nr 22/PBENiR/D/SPP/TEAM-TECH/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę zestawu odczynników do przeprowadzenia reakcji mikromacierzy oraz kolumny do selektywnej immunodeplencji dla SPP WIHE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 i 2 ( WORD )

Pn 14 grudnia 2020, 11:00

Spr. nr 21/PBENiR/D/SPP/TEAM-TECH/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę zestawu odczynników do przeprowadzenia reakcji mikromacierzy oraz kolumny do selektywnej immunodeplencji dla SPP WIHE w Warszawie


Informacje:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 i 2 ( WORD )

Śr 09 grudnia 2020, 10:20

Spr. nr 20/PON30/TEAM-TECH/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią Projektu pt.: “Innowacyjna immunoterapia chorób autoimmunizacyjnych z użyciem limfocytów T CD8 aktywowanych czynnikami pochodzenia" realizowanego w ramach Programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Zapytanie ofertowe ( doc )

Czw 05 listopada 2020, 07:45

Spr. nr 19/PON30/D/SPNiB/OPUS/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprzedaż i dostawę diagnostycznego mikroskopu odwróconego z akcesoriami dla SPNiB WIHE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 i 1a ( WORD )

Wt 20 października 2020, 14:15

Spr. nr 18/PON30/D/SPNiB/OPUS/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprzedaż i dostawę diagnostycznego mikroskopu odwróconego z akcesoriami dla SPNiB WIHE w Warszawie


Informacje:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 i 1a ( WORD )

Wt 22 września 2020, 13:30

Spr. nr 17/PON30/U/D/BC/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie kompleksowych usług w zakresie doradztwa związanego ze współpracą z przemysłem i komercjalizacją wyników badań na rzecz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie


Informacje:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 i 2 ( WORD )

Wt. 25 sierpnia 2020, 09:00

Spr. nr 16/PBENiR/D/SPP/TEAM-TECH/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę panelu ludzkich przeciwciał monoklonalnych przeznaczonych do cytometrii przepływowej dla SPP WIHE w Warszawie.


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
Odpowiedź na pytania z dnia 27.08.2020 r. (PDF)

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 i 2 ( WORD )

Pn. 27 lipca 2020, 07:35

Spr. nr 15/PON30/D/ODiZZB/DIAG/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dokończenie i uruchomienie systemu wentylacji dla laboratorium oraz wymiana wyeksploatowanych agregatów chłodniczych dla ODiZZB WIHE w Puławach


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 ( WORD )
Załącznik nr 3 – Przedmiar robót ( ATH | ZIP )

Śr. 17 czerwca 2020, 09:50

Spr. nr 14/PBENiR/D/SPP/TEAM-TECH/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę panelu ludzkich przeciwciał monoklonalnych przeznaczonych do cytometrii przepływowej, podłoża hodowlanego oraz odczynników do testów immunoenzymatycznych dla SPP WIHE w Warszawie.


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
Odpowiedź na pytania z dnia 22.06.2020 r. (PDF)

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 i 2 ( WORD )

Pn. 18 maja 2020, 13:45

Spr. nr 13/PON30/D/ODiZZB/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych dla ODiZZB WIHE w Puławach


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
Odpowiedź na pytanie z dnia 20.05.2020r ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 1a ( WORD )

Pn. 11 maja 2020, 13:30

Spr. nr 12/PON30/D/ODiZZB/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprzedaż i dostawę komory laminarnej BIOHAZARD, II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego typ A/B3 dla ODiZZB WIHE w Puławach


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 i 1a ( WORD )

Wt. 07 kwietnia 2020, 14:05

Spr. nr 11/D/ODiZZB/C19/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprzedaż i dostawę komory laminarnej BIOHAZARD, II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego typ A/B3 dla ODiZZB WIHE w Puławach


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 1a ( WORD )

Śr. 25 marca 2020, 13:20

Spr. nr 10/PON30/D/SPNiB/OPUS/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprzedaż i dostawę małej wirówki uniwersalnej z chłodzeniem i automatyczną dekontaminacją oraz wyposażeniem dodatkowym dla SPNiB WIHE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 i 1a ( WORD )

Pt. 20 marca 2020, 09:05

Spr. nr 09/D/ODiZZB/C19/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę i montaż zestawu do automatycznej izolacji materiału genetycznego z próbek klinicznych wraz z odczynnikami dla ODiZZB WIHE w Puławach


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 1a ( WORD )

Pt. 20 marca 2020, 09:00

Spr. nr 08/D/ODiZZB/C19/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę termocyklera z budową modułową dla ODiZZB WIHE w Puławach


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
Odpowiedź na pytanie z dnia 20.03.2020 r. (PDF)

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 1a ( WORD )

Wt. 17 marca 2020, 13:00

Spr. nr 07/PON30/U/DZL/BC/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług odśnieżania i sprzątania terenu zewnętrznego WIHE przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 2 ( WORD )

Pn. 02 marca 2020, 10:30

Spr. nr 06/PON30/D/ODiZZB/CoE65/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych dla ODiZZB WIHE w Puławach


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
Odpowiedź na pytanie z dnia 04.03.2020 r. (PDF)

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 1a ( WORD )
Rys.
Załącznik nr 3 (PDF)

Wt. 25 luty 2020, 13:30

Spr. nr 05/PON30/D/SPNiB/OPUS/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprzedaż i dostawę małej wirówki uniwersalnej z chłodzeniem oraz wyposażeniem dodatkowym dla SPNiB WIHE w Warszawie


Informacje:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 i 1a ( WORD )

Wt. 25 luty 2020, 13:30

Spr. nr 04/PON30/D/SPNiB/OPUS/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprzedaż i dostawę homogenizatora ręcznego z wyposażeniem dla SPNiB WIHE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 1a ( WORD )

Pn. 03 luty 2020, 10:30

Spr. nr 03/PON30/D/DZL/BC/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprzedaż i dostawę tonerów i tuszy dla WIHE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

pdf
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 ( WORD )
doc
Załącznik nr 3 ( Excel )
 
pdf
Wyjaśnienie nr 1 do Załącznika nr 3 (PDF)
pdf
Wyjaśnienie nr 2 do Załącznika nr 3 (PDF)

Śr. 29 stycznia 2020, 09:30

Spr. nr 02/PON30/D/DZL/BC/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprzedaż i dostawę środków czystości dla WIHE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 ( WORD )
doc
Załącznik nr 3 ( Excel )

Śr. 22 stycznia 2020, 09:10

Spr. nr 01/PON30/D/DZL/BC/20


ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprzedaż i dostawę artykułów biurowych dla WIHE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 ( WORD )
doc
Załącznik nr 3 ( Excel )


Archiwum:     2021 | 2019 | 2018 | 2017 | Biuletyn Informacji Publicznej