Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Zamówienia pon. 130 tyś zł, z dziedziny nauki
oraz na usługi społeczne i inne szczególne usługi

- 2021 -


Wt. 21 września 2021, 16:10

Spr. nr 07/D/SPNiB/OPUS19/21


ZAPYTANIE OFERTOWE

Sprzedaż i dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z akcesoriami dla SPNiB WIHE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach (PDF)
Odpowiedź Nr 1 na pytania z dnia 27.09.2021 r. (PDF)

Pliki do pobrania:

png
Zapytanie ofertowe (PDF)
doc
Zał. nr 1 - Arkusz informacji cenowo techniczno eksploatacyjnej (WORD)
doc
Zał. nr 1a - Arkusz obliczenia ceny (WORD)
doc
Zał. nr 2 - Protokół odbioru (WORD)

Czw. 06 maja 2021, 09:10

Spr. nr 04/D/SPNiB/OPUS19/21


ZAPYTANIE OFERTOWE

Sprzedaż i dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z akcesoriami dla SPNiB WIHE w Warszawie


Informacje:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach (PDF)
Odpowiedź Nr 1 na pytania z dnia 07.05.2021 r. (PDF)

Pliki do pobrania:

png
Zapytanie ofertowe (PDF)
doc
Załączniki nr 1 i nr 1a (WORD)

Pn. 08 marca 2021, 13:55

Spr. nr 03/U/ADM/FC/21


ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie kompleksowych usług prawnych na rzecz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie.


Informacje:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 i 2 ( WORD )

Śr. 17 lutego 2021, 12:20

Spr. nr 02/U/ADM/FC/21


ZAPYTANIE OFERTOWE

Cięcie pielęgnacyjne koron 15 starych drzew rosnących na terenie WIHE przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 – Formularz oferty (WORD)
Załącznik nr 2 – Zdjęcie drzew (JPG)

Śr. 10 lutego 2021, 14:30

Spr. nr 01/RB/ZAZE/FC/21


ZAPYTANIE OFERTOWE

Renowacja pomieszczeń ZAZE w bud. nr 16 z reperacja elewacji


Informacje:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF)
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF )
doc
Załącznik nr 1 – Formularz oferty (WORD)
doc
Załącznik nr 3 – Kosztorys budowlany nakładczy ( PDF | ATH | ZIP ATH )
doc
Załącznik nr 4 – Projekt budowlany (PDF)
doc
Załącznik nr 4a – Rysunek nr 1 do Projektu budowlanego (PDF)


Archiwum:     2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Biuletyn Informacji Publicznej