Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Zamówienia pon. 130 tyś zł, z dziedziny nauki
oraz na usługi społeczne i inne szczególne usługi

- 2023 -


Czw. 27 lipca 2023 r.

OTWARTY NABÓR KONSORCJANTA


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego w Warszawie ogłasza otwarty nabór konsorcjanta do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na realizację niekomercyjnych badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości, ogłoszonego przez agencję badań medycznych (konkurs nr ABM/2023/3).


Informacje:

Zawiadomienie o wyborze Konsorcjanta (PDF)

Pliki do pobrania:

png
Zapytanie ofertowe (PDF)
doc
Załącznik nr 1 (WORD)
png
Załącznik nr 2 (WORD)
png
Załącznik nr 3 (PDF)
png
Załącznik nr 4 (WORD)
png
Załącznik nr 5 (WORD)

Śr. 26 kwietnia 2023 r.

Spr. nr 03/ZO/RB/ZAZE/23


ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykończenie komory bezechowej ZAZE w bud. nr 16 WIHE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF).
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF)

Pliki do pobrania:

png
Zapytanie ofertowe (PDF)
doc
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (WORD)
png
Załącznik nr 2 – Kosztorys budowlany nakładczy (PDF)
ATH
Załącznik nr 3 – Kosztorys budowlany nakładczy (ATH)
png
Załącznik nr 4 – Projekt umowy (PDF)

Śr. 22 marca 2023, 14:50

Spr. nr 01/ZO/U/LOG/BC/23


ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług odśnieżania i sprzątania terenu zewnętrznego WIHE przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF).
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Zapytanie ofertowe (PDF)
doc
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (WORD)


Archiwum:     2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Biuletyn Informacji Publicznej