Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Zamówienia pon. 130 tyś zł, z dziedziny nauki
oraz na usługi społeczne i inne szczególne usługi

- 2023 -


Czw 21 grudnia 2023 r.

Spr. nr 11/D/ODIZZB/23


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa zautomatyzowanego aparatu do izolacji DNA/RNA
z różnego rodzaju próbek w tym próbek SarsCov-2 ze ścieków finansowanego leasingiem operacyjnym


Informacje:

png
Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF)
 
png
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
word
Załącznik nr 2 (ZMIANA) – formularz oferty (MS Word)
word
Załącznik nr 3 (ZMIANA) – projekt umowy (MS Word)
png
Wyjaśnienia ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Zapytanie ofertowe (PDF)
word
Załącznik nr 1 – formularz asortymentowy (zestawienie wymaganych parametrów technicznych) (MS Word)
word
Załącznik nr 2 – formularz oferty (MS Word)
word
Załącznik nr 3 – projekt umowy (MS Word)
word
Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna dla kontrahentów (MS Word)
word
Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnianiu warunków przedmiotowych (MS Word)
xls
Załącznik nr 6 – harmonogram rat (Excel)

Czw 21 grudnia 2023 r.

Spr. nr 10/U/ODIZZB/23


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej finansowanej leasingiem operacyjnym.


Informacje:

png
Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF)
 
png
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
word
Załącznik nr 2 (ZMIANA) – formularz oferty (MS Word)
word
Załącznik nr 3 (ZMIANA) – projekt umowy (MS Word)
png
Wyjaśnienia ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Zapytanie ofertowe (PDF)
word
Załącznik nr 1 – formularz asortymentowy (zestawienie wymaganych parametrów technicznych) (MS Word)
word
Załącznik nr 2 – formularz oferty (MS Word)
word
Załącznik nr 3 – projekt umowy (MS Word)
word
Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna dla kontrahentów (MS Word)
word
Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnianiu warunków przedmiotowych (MS Word)
xls
Załącznik nr 6 – harmonogram rat (Excel)

Wt 19 grudnia 2023 r.

Spr. nr 09/U/ODIZZB/23


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa analizatora do wieloparametrowej identyfikacji drobnoustrojów
finansowanego leasingiem operacyjnym


Informacje:

png
Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF)
 
png
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
png
Wyjaśnienia 2 ( PDF )
word
Załącznik nr 2 (ZMIANA 2) – formularz oferty (MS Word)
xls
Załącznik nr 6 (ZMIANA) – harmonogram rat (Excel)
word
Załącznik nr 2 (ZMIANA) – formularz oferty (MS Word)
word
Załącznik nr 3 (ZMIANA) – projekt umowy (MS Word)
png
Wyjaśnienia oraz informacja o zmianie terminu składania ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Zapytanie ofertowe (PDF)
word
Załącznik nr 1– formularz asortymentowy (zestawienie wymaganych parametrów technicznych) (MS Word)
word
Załącznik nr 2 – formularz oferty (MS Word)
word
Załącznik nr 3 – projekt umowy (MS Word)
word
Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna dla kontrahentów (MS Word)
word
Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnianiu warunków przedmiotowych (MS Word)
xls
Załącznik nr 6 – harmonogram rat (Excel)

Pt 15 grudnia 2023 r.

Spr. nr 08/U/ODIZZB/23


ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usługi w zakresie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego
w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym ODiZZB w Puławach wraz z usługą serwisową.


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF).
 
Informacja o poprawieniu omyłki rachunkowej (PDF)
Informacja o złożonych ofertach (PDF)
Wyjaśnienia ( PDF )
Zmiana terminu składania ofert (PDF)

Pliki do pobrania:

word
Zapytanie ofertowe (MS Word)
word
Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowy (MS Word)
word
Załącznik nr 2 – Formularz oferty (MS Word)
word
Załącznik nr 3 – Projekt umowy (MS Word)
word
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (MS Word)

Śr. 29 listopada 2023 r.

Spr. nr 07/ADM/23


ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont pomieszczeń do dekontaminacji i przechowywania odpadów medycznych
w budynku nr 42 WIHE w Warszawie – Stan surowy.


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF).
 
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Zapytanie ofertowe (PDF)
word
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (WORD)
word
Załącznik nr 2 – Dokumentacja techniczna (RAR)

Wt. 24 października 2023 r.

Spr. nr 06/PBENiR/ODiZZB/DWSZdr/23


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa fabrycznie nowego analizatora do wieloparametrowej identyfikacji drobnoustrojów
metodą multipleks PCR w formie leasingu finansowego.


Informacje:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF).
 
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 23.11.2023 r. (PDF)
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
Odpowiedź na pytania do Zapytania ofertowego z dnia 26.10.2023 r. (PDF)

Pliki do pobrania:

png
Zapytanie ofertowe (PDF)
word
Załącznik nr 2 (WORD)
word
Załącznik nr 3 (WORD)

Wt. 24 października 2023 r.

Spr. nr 05/PBENiR/ODiZZB/DWSZdr/23


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych zamrażarek niskotemperaturowych
wraz z akcesoriami w formie leasingu finansowego.


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF).
 
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
Odpowiedź na pytania do Zapytania ofertowego z dnia 26.10.2023 r. (PDF)
Odpowiedź na pytania do Zapytania ofertowego z dnia 25.10.2023 r. (PDF)

Pliki do pobrania:

png
Zapytanie ofertowe (PDF)
word
Załącznik nr 2 (WORD)
word
Załącznik nr 3 (WORD)

Wt. 10 października 2023 r.

Spr. nr 04/PBENiR/PNiB/DWSZdr/23


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa fabrycznie nowej aparatury laboratoryjnej w formie leasingu finansowego


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF).
 
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
Odpowiedź na pytania do Zapytania ofertowego z dnia 16.10.2023 r. uzupełnienie 1 (PDF)
Załącznik nr 2.1 po modyfikacji z dnia 16.10.2023 r. – poprawiony (WORD)
Załącznik nr 2.2 po modyfikacji z dnia 16.10.2023 r. – poprawiony (WORD)
Załącznik nr 2.3 po modyfikacji z dnia 16.10.2023 r. – poprawiony (WORD)
Odpowiedź na pytania do Zapytania ofertowego z dnia 16.10.2023 r. (PDF)
Modyfikacja Zapytania ofertowego z dnia 16.10.2023 r. (PDF)
Modyfikacja Załączników Nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 16.10.2023 r. (RAR)
Odpowiedź na pytania do Zapytania ofertowego z dnia 12.10.2023 r. (PDF)

Pliki do pobrania:

png
Zapytanie ofertowe (PDF)
png
Załączniki 1 - 3 (RAR)

Czw. 27 lipca 2023 r.

OTWARTY NABÓR KONSORCJANTA


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego w Warszawie ogłasza otwarty nabór konsorcjanta do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na realizację niekomercyjnych badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości, ogłoszonego przez agencję badań medycznych (konkurs nr ABM/2023/3).


Informacje:

Zawiadomienie o wyborze Konsorcjanta (PDF)

Pliki do pobrania:

png
Zapytanie ofertowe (PDF)
doc
Załącznik nr 1 (WORD)
png
Załącznik nr 2 (WORD)
png
Załącznik nr 3 (PDF)
png
Załącznik nr 4 (WORD)
png
Załącznik nr 5 (WORD)

Śr. 26 kwietnia 2023 r.

Spr. nr 03/ZO/RB/ZAZE/23


ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykończenie komory bezechowej ZAZE w bud. nr 16 WIHE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF).
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF)

Pliki do pobrania:

png
Zapytanie ofertowe (PDF)
doc
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (WORD)
png
Załącznik nr 2 – Kosztorys budowlany nakładczy (PDF)
ATH
Załącznik nr 3 – Kosztorys budowlany nakładczy (ATH)
png
Załącznik nr 4 – Projekt umowy (PDF)

Śr. 22 marca 2023, 14:50

Spr. nr 01/ZO/U/LOG/BC/23


ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług odśnieżania i sprzątania terenu zewnętrznego WIHE przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF).
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Zapytanie ofertowe (PDF)
doc
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (WORD)


Archiwum:     2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Biuletyn Informacji Publicznej