Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Zamówienia Publiczne

- 2017 -


PN 13 listopada 2017 11:20

Spr. nr 04/PN/RB/ODiZZB/DIAG/17


Postępowanie przetargowe

Na remont ogrodzenia terenu kompleksu ODiZZB WIHiE w Puławach


Informacje:

png
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
png
Informacja z otwarcia ofert
png
Odpowiedź na pytanie do SIWZ z dnia 20.11.2017 r.

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu( PDF )
png
SIWZ (PDF)
 
Załączniki do SIWZ :
 
Nr 1 doc
Formularz oferty
Nr 2 doc
Oświadczenie
Nr 3 doc
Wykaz osób
Nr 4 doc
Wykaz robót
Nr 5 doc
Zobowiązanie
Nr 6 doc
Wykaz podwykonawców
Nr 7 doc
Wzór umowy
Nr 8 doc
Grupa kapitałowa
 
Nr 9 png
Projekt budowlany wykonawczy (Architektura opis + rysunki) (PDF)
 
Nr 9A png
Opis techniczny (PDF)   Rysunki (ZIP)
 
Nr 10 png
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
 
Nr 11 png
Przedmiar robót (Branża ogólnobudowlana) ( PDF | ATH | ZIP )
 
Nr 11A png
Przedmiar robót (Instalacje elektryczne) ( PDF | ATH | ZIP )

WTOREK, 20 czerwca 2017 16:45

Spr. Nr 03/PN/RB/ZFiT/SPUB/17


Postępowanie przetargowe

na remont pomieszczeń badawczych w budynku nr 42 WIHiE w Warszawie na poziomie I i II piętra.


Informacje:

png
Informacja z otwarcia ofert ( z dn. 05.07.2017 r. )
 
png
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( z dn. 18.07.2017 r. )

Odpowiedzi:

Odpowiedź na pytania z dnia 29.06.2017 r.
Odpowiedź na pytania z dnia 27.06.2017 r.
Odpowiedź na pytania z dnia 26.06.2017 r.

Pliki do pobrania:

doc
Ogłoszenie o zamówieniu
 
rtf
SIWZ
 
doc
Zał. Nr 1 do SIWZ
doc
Zał. Nr 2 do SIWZ
doc
Zał. Nr 3 do SIWZ
doc
Zał. Nr 4 do SIWZ
doc
Zał. Nr 5 do SIWZ
doc
Zał. Nr 6 do SIWZ
doc
Zał. Nr 7 do SIWZ
doc
Zał. Nr 8 do SIWZ
 
pdf
Zał. Nr 9 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy ( Architektura opis | Architektura rysunki | Elektryka opis + rysunki )
 
pdf
Zał. Nr 10 do SIWZ – STWiOR
 
Zał nr 11 do SIWZ – Kosztorysy nakładcze :

 
 
Wszystkie załączniki ATH spakowane do archiwum ZIP

Uwaga!

Przeglądarka Internet Explorer / Edge w celach bezpieczeństwa zmienia rozszerzenia niektórych pobieranych (ściąganych) plików. Jeżeli korzystasz z Internet Explorer'a zamiast pobierać pliki ATH należy ściągnąć plik Zip na lokalny dysk i rozpakować go.


PON 16 stycznia 2017 17:36

Spr. nr 01/US/OCHR/ODiZZB/MOB/17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia realizowanej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO), polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach i urządzeniach alarmowych w Ośrodku Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych (ODiZZB) WIHiE przy ul. Lubelskiej 2 w Puławach

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu
 
doc   png
Zał. nr 1 - Projekt umowy
 
doc   png
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy
 
png
Odpowiedź na pytania i modyfikacja treści projektu umowy z dnia 24.01.2017 r.
 
doc   png
Zał. nr 1 projekt umowy po modyfikacji z dnia 24.01.2017 r.
 
png
Informacja o udzieleniu zamówienia

Przetargi 2021 Przetargi 2020 Przetargi 2019 Przetargi 2018 Biuletyn Informacji Publicznej